Ve vraku potopené starověké lodi našli vědci neznámý kov. Má podezřelé složení

Tereza Malá | 13. 11. 2022

Orichalcum, i orichalkum, je starodávný kov, o jehož historii toho víme vlastně víc než o jeho současnosti. První zmínka o něm pochází již ze 7. století př. n. l., kdy se objevila u Hésioda a Homéra, který jej zmínil v hymně věnované Afroditě. Očividně se jednalo o velmi vzácný kov. Jeho název je pravděpodobně odvozen z řeckého ὀρείχαλκος, oreikhalkos, což doslova znamená "horská měď".

O složení orichalku se vedou rozsáhlé diskuse, většina se však shoduje na tom, že je podobný mosazi. Z orichalkové rudy se v hutích vyrábějí orichalkové ingoty, které pak mohou sloužit k dalšímu využití. Po přetavení na ingoty se používá k výrobě a vylepšování skřetí zbroje a zbraní.

Z dobových pramenů vyplývá, že orichalkem byly pokryty četné starodávné stavby. Například již Platón zmínil ve svém díle stavby, jež "zářily rudým světlem orichalku, stejně jako vnitřní stěny, sloupy a podlahy chrámu byly zcela pokryty orichalkem a střecha byla zpestřena zlatem, stříbrem a orichalkem.“

Tajemství orichalku ve starověku

Tento vzácný kov je zmíněn hned několikrát, a to u staveb mýtických i skutečných. Rovněž Plinius Starší zmiňuje tento kov a zároveň upozorňuje, že orichalkum ztratilo na ceně kvůli vyčerpání dolů.

Na video o orichalku se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tento zvláštní a patrně velmi krásný a vzácný kov je však stále opředen tajemstvím. Aristoteles jej v jednom ze spisů popisuje jako druh mědi, která je "velmi lesklá a bílá ne proto, že je v ní smíchaný cín, ale proto, že je v ní spojená a roztavená nějaká zemina". Podle vysvětlení na wikipedii se může jednat o orichalkum získané při tavbě mědi s přídavkem kadmia, tedy druhu země, který se dříve nacházel na březích Černého moře a kterému se přisuzuje, že jde o oxid zinečnatý.

V řeči a pramenech Římanů zase orichalkum bylo překládáno slovem aurichalcum, neboli doslova "zlatá měď". Z Ciceronových spisů je známo, že kov se barvou podobal zlatu, ale měl mnohem nižší hodnotu.

Biskup Richard Watson, profesor chemie z 18. století, pak popsal starověkou představu, že existují "dva druhy mosazi nebo orichalku". Přitom rovněž naznačuje, že Řekové možná nevěděli, jak se orichalkum vyrábí, a že dokonce mohli mít napodobeninu originálu.

Orichalkum tedy bylo dříve považováno buď za slitinu zlata a mědi, mědi a cínu nebo mědi a zinku, nebo za dnes již neznámý kov či kovovou slitinu.

Novodobější podání orichalka

V pozdějších letech se pak slovo orichalkum používalo pro označení sulfidického minerálu chalkopyritu a také pro označení mosazi, ale trochu jasněji vneslo do této záhady až objevení 39 ingotů v roce 2015. Dnes se většina odborníků shoduje na tom, že orichalkum je slitina mědi podobná té, která se vyrábí nauhličováním. Jedná se o proces, při němž se v kelímku spojuje zinková ruda, uhlík a měděný kov.

Je to jen sedm let, co byly v potopené lodi na pobřeží sicilského města Gela objeveny ingoty, vyrobené zřejmě z orichalku. Jejichž stáří bylo předběžně stanoveno na 2600 let. Při této výpravě byla nalezena také nádoba a dvě korintské přilby.

Tyto ingoty byly podrobeny rentgenové fluorescenci a vědec Dario Panetta je poté označil za slitinu složenou ze 75 až 80 % mědi, 15 až 20 % zinku a menšího procenta niklu, olova a železa.

Slitkům nalezeným u Sicílie ve vraku lodi se věnoval profesor Sebastiano Tusa, archeolog z úřadu námořního kurátora na Sicílii. I podle něj byly ingoty pravděpodobně bájným červeným kovem. Odborníci se domnívají, že slitky byly převáženy z města Gela na jihu Sicílie do Řecka nebo Malé Asie, když loď zastihla velká bouře a potopila se právě ve chvíli, kdy se chystala vplout do sicilského přístavu.

Vrak lodi byl datován do první poloviny 6. století a byl nalezen pouhých 1 000 metrů od pobřeží Gely, v hloubce 3 metrů. „Nic podobného se dosud nenašlo. O orichalku jsme věděli z antických textů a některých ozdobných předmětů," řekl fascinovaý profesor Tusa.

Ve vraku starověké lodi byl nalezen poklad. Neznámý kov je cennější než zlato
Magazín

Ve vraku starověké lodi byl nalezen poklad. Neznámý kov je cennější než zlato

Další nálezy orichalka

Poté bylo o rok později nalezeno dalších 47 ingotů podobného složení (65-80 % mědi, 15-25 % zinku, 4-7 % olova, 0,5-1 % niklu a stopová množství Ni, Ag, Sb, As, Bi a dalších prvků).

Navzdory tomu se však zdá, že ve starověku byl tento kov druhý nejcennější hned po zlatě.

Někteří experti si navíc myslí, že se možná ve skutečnosti jednalo o platinu, nebo jeden z druhů bronzu či mosazi, případně nějakou jinou kovovou slitinu.

Využívání orichalka v dávných dobách je však jen dalším důkazem toho, že starověké civilizace disponovaly i na dnešní dobu velmi vyspělou technologií.

Červený kov na slunci zářil a byl velmi cenný

Pro většinu běžných smrtelníků je tento kov spíše neznámý, i když fanoušci počítačových her si jej možná pamatují jako součást počítačové hry Indiana Jones a osud Atlantidy.

Závěrečná analýza všech ingotů pak shrnuje, že jsou vyrobeny ze zinku, dřevěného uhlí a mědi, uvedla tehdy agentura News Corp Australia. Podle tradice se orichalkum vyrábělo z mědi, zlata a stříbra, zatímco kov nalezený u vraku lodi odpovídal starověkým popisům orichalku, který měl mít červený odstín.

Ať už kov nalezený v tomto konkrétním vraku lodi je, nebo není dávným orichalkem, jedná se o zvláštní a vzácný nález - možná byl poslán na moře jako oběť bohům.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

www.atlasobscura.com

en.wikipedia.org/wiki/Orichalcum

Tagy Homér Indiana Jones kovy měď mosaz Plinius starší Richard Watson Sebastiano Tusa Sicílie Wikipedie