Pražský orloj, jedno z největších turistických lákadel, je opředen mnoha pověstmi a legendami. V pověsti se praví, že jej postavil mistr Hanuš. Radní ze staroměstské radnice ale po jeho dokončení dostali strach, že by mohl postavit tak nádherný orloj i pro jiné město, tak raději zosnovali krutý plán. V noci vtrhli do mistrova domu útočníci a oslepili jej železnými tyčemi rozžhavenými do ruda v ohništi. Protože se ale mistr Hanuš dovtípil, kdo za tak třesným činem stál, požádal svého pomocníka, aby ho zavedl k vnitřní části orloje, a jediným vložením ruky stroj zastavil. Dalších sto let nebyl nikdo schopný orloj opravit.

Jiné legendy zase hovoří o tom, že když se stroj zastaví, přijde válka, nebo o tom že kdo sáhne do orloje, zemře nebo zešílí. Několik let po vytvoření nové kalendářní desky totiž zešílel i její tvůrce Josef Mánes.

Objevy nebraly konce

„Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Rekonstrukce nám darovala sedmdesát let starou zprávu pana Suchardy, který byl v poválečném období pověřen vytvořením nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji,“ uvedl radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Co všechno orloj skrývá, se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Orloj čas od času vydá nějaké skryté svědectví – ať už se jedná o vzkazy v sochách apoštolů, skryté sochy a další předměty, jako třeba dopis sochaře Vojtěcha Suchardy, či dopis klempířů, který v něm kritizovali režim po komunistickém převratu v roce 1948. Komunistické vedení města naopak v dokumentech chválilo budování socialismu. V listopadu současné vedení Prahy nechalo uložit vzkaz o současné rekonstrukci do makovic věže.

V roce 2017 objevili řemeslníci pracující na opravách věže radnice čtyři schránky z let 1949 a 1984. Jednalo se o data předchozích rekonstrukcí. V tubusech pak nalezli vzkazy příštím generacím, písemnosti o výši investic, výtisky novin i tehdejší mince.

„Zjistilo se to, když se se sochou hýbalo, že v ní něco chrastí, tak se dala pod rentgen. Zjistilo se, že je tam nějaké pouzdro, asi od doutníku, a v něm bylo několik textů," řekl restaurátor Petr Skála.

Navíc by se zde měla nacházet i tajná místnost, což je největší lákadlo. Kde by mohla být skryta?

Tajná místnost stále s otazníkem

O existenci tajemné místnosti vznikly domněnky již před desítkami let. Důvodem jsou mnohé indicie, které tomu napovídají, místnost však stále objevena nebyla.

Údajně by měla být skryta ve věži radnice u orloje. Svědčilo o ní rozložení prostor ve věži nebo odlišné zdivo.

Na tyto stopy, které zatím vedou do neznáma, se přišlo už v první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice. Tehdy byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Postupně byly zrekonstruovány věžní hodiny, opraven orloj a kaple Staroměstské radnice. Kompletní rekonstrukce si vyžádala celkovou investici 48 milionů korun bez DPH, jež šla z kapsy města.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.ctidoma.cz, cs.wikipedia.org, cs.wikipedia.org,www.pressreader.com