V soše Orloje našli vědci podivný dopis. Ještě zde má být tajná místnost

Jarouš M Komořanský | 6. 11. 2021

Tajemná místnost, jež by měla být údajně skryta v jedné z nejslavnějších památek – v orloji pražské Staroměstské radnice, nedává historikům spát. Ač byly před třemi lety při restaurátorských pracích objeveny mnohé ukryté předměty, tajemná místnost je stále skryta. Podaří se ji nalézt?

Pražský orloj, jedno z největších turistických lákadel, je opředen mnoha pověstmi a legendami. V pověsti se praví, že jej postavil mistr Hanuš. Radní ze staroměstské radnice ale po jeho dokončení dostali strach, že by mohl postavit tak nádherný orloj i pro jiné město, tak raději zosnovali krutý plán. V noci vtrhli do mistrova domu útočníci a oslepili jej železnými tyčemi rozžhavenými do ruda v ohništi. Protože se ale mistr Hanuš dovtípil, kdo za tak třesným činem stál, požádal svého pomocníka, aby ho zavedl k vnitřní části orloje, a jediným vložením ruky stroj zastavil. Dalších sto let nebyl nikdo schopný orloj opravit.

Jiné legendy zase hovoří o tom, že když se stroj zastaví, přijde válka, nebo o tom že kdo sáhne do orloje, zemře nebo zešílí. Několik let po vytvoření nové kalendářní desky totiž zešílel i její tvůrce Josef Mánes.

Objevy nebraly konce

„Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Rekonstrukce nám darovala sedmdesát let starou zprávu pana Suchardy, který byl v poválečném období pověřen vytvořením nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji,“ uvedl radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Co všechno orloj skrývá, se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Orloj čas od času vydá nějaké skryté svědectví – ať už se jedná o vzkazy v sochách apoštolů, skryté sochy a další předměty, jako třeba dopis sochaře Vojtěcha Suchardy, či dopis klempířů, který v něm kritizovali režim po komunistickém převratu v roce 1948. Komunistické vedení města naopak v dokumentech chválilo budování socialismu. V listopadu současné vedení Prahy nechalo uložit vzkaz o současné rekonstrukci do makovic věže.

Tvůrce orloje, mistr Hanuš, opravdu existoval, ale s vypálením očí to bylo jinak
Magazín

Tvůrce orloje, mistr Hanuš, opravdu existoval, ale s vypálením očí to bylo jinak

V roce 2017 objevili řemeslníci pracující na opravách věže radnice čtyři schránky z let 1949 a 1984. Jednalo se o data předchozích rekonstrukcí. V tubusech pak nalezli vzkazy příštím generacím, písemnosti o výši investic, výtisky novin i tehdejší mince.

„Zjistilo se to, když se se sochou hýbalo, že v ní něco chrastí, tak se dala pod rentgen. Zjistilo se, že je tam nějaké pouzdro, asi od doutníku, a v něm bylo několik textů," řekl restaurátor Petr Skála.

Navíc by se zde měla nacházet i tajná místnost, což je největší lákadlo. Kde by mohla být skryta?

Tajná místnost stále s otazníkem

O existenci tajemné místnosti vznikly domněnky již před desítkami let. Důvodem jsou mnohé indicie, které tomu napovídají, místnost však stále objevena nebyla.

Údajně by měla být skryta ve věži radnice u orloje. Svědčilo o ní rozložení prostor ve věži nebo odlišné zdivo.

Na tyto stopy, které zatím vedou do neznáma, se přišlo už v první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice. Tehdy byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Postupně byly zrekonstruovány věžní hodiny, opraven orloj a kaple Staroměstské radnice. Kompletní rekonstrukce si vyžádala celkovou investici 48 milionů korun bez DPH, jež šla z kapsy města.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.ctidoma.cz, cs.wikipedia.org, cs.wikipedia.org,www.pressreader.com

Tagy Jan Wolf Josef Mánes KDU-ČSL orloj Petr Skála Praha rekonstrukce socha Staroměstská radnice Vojtěch Sucharda