Podzemní Orvieto. Tak by se dalo nazvat etruské "město pod městem", které odhalilo labyrint, tunely, pyramidální stavby, mlýny na olej i vodovod. Tento podzemní zázrak, nabízí pohled do bohaté historie etruské civilizace a jejích záhadných tajemství.

Legendární domněnky se potvrdily

K náhodnému objevu podzemního města došlo v 70. letech 20. století poté, co oblast zasáhl mohutný sesuv půdy, který vyvolal zvědavost místních obyvatel, kteří slyšeli pověsti o nepolapitelném "prázdném Orvietu" pod povrchem. Vedlo to k rozsáhlému průzkumu, který odhalil více než 1 200 vzájemně propojených jeskyní, studní, cisteren a spletitých chodeb, z nichž každá má svůj vlastní fascinující příběh. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Etruskové byli zdatní inženýři

Předpokládá se, že podzemní město v Orvietu, které se nachází na izolované tufové hoře s přírodními i umělými svislými stěnami, vytvořily šlechtické rody, které hledaly tajné průchody na ochranu v době útoku nebo obléhání. Tyto starobylé tunely, jeskyně a schodiště pocházejí z doby před přibližně 2 500 lety, z éry Etrusků, a jsou ukázkou pozoruhodného inženýrského umění té doby.

Mezi pozoruhodné nálezy v podzemním labyrintu Orvieta patří starobylé olejny, sila a studny, které sloužily praktickým potřebám obyvatel. Tyto stavby, které vznikly před několika staletími, byly kdysi plně funkční a poskytovaly obyvatelům města obživu a vodu. Při vykopávkách byly objevené také historické stavby, jako jsou středověké olejové mlýny, potrubí a cisterny z období středověku a renesance.

Které nálezy matou vědce nejvíce?

Zvláštním vrcholem podzemí Orvieta je tajemný Hadriánův labyrint, labyrintová síť dutin, chodníků, sil a studní. Dalším zajímavým prvkem je Studna v lomu, impozantní 36 metrů hluboká studna s etruskými rysy, včetně výrazných opěrných bodů na jejích stěnách. Mezi podzemními divy Orvieta je proslulá také studna svatého Patrika.

Ke zmatení vědců přispívají i senzační pyramidové stavby, známé jako hypogea, objevené přibližně osm kilometrů severozápadně od Orvieta. Tyto stavby, které pocházejí z doby před 5. stoletím př. n. l., zmátly archeology, protože jejich účel zůstává záhadou. Navzdory rozsáhlým vykopávkám se badatelům dosud nepodařilo určit přesnou funkci těchto záhadných pyramid.

Co se ještě o Etruscích dozvíme?

Vykopávky v této oblasti přinesly také bohaté artefakty, včetně soch, nápisů, mozaik, keramiky a mincí. Více než sto padesát nápisů v etruském jazyce poskytuje cenné informace o životě Etrusků, záhadného starověkého národa, který se pravděpodobně přistěhoval z Lýdie v dnešním Turecku před téměř 3 000 lety. Pokračující studium těchto artefaktů v kombinaci s analýzou půdy dává naději na odhalení tajemství ukrytých v podzemním městě.

Podzemní divy Orvieta jsou svědectvím pozoruhodné vynalézavosti a vyspělé civilizace Etrusků. Zatímco badatelé pokračují v průzkumu a odhalování tajemství této podzemní říše, tajemný půvab "města pod městem" přetrvává a podmaňuje si představivost návštěvníků i historiků. 

Zdroje: www.ancientpages.com, orvietounderground.it, www.to-tuscany.com