Kdy přišli první Američané?

Až do počátku roku 2000 archeologické nálezy naznačovaly, že prvními lidmi v Severní Americe byli lidé z kmene Klovis, kteří přišli přibližně před 13 000 lety. Tyto rané lidi bylo možné identifikovat podle charakteristicky tvarovaných zbraní. Pak pozdější nálezy odhalily, že ještě před Klovisy žila v Severní Americe pravděpodobně geneticky oddělená skupina lidí, která byla pojmenována jako "předklovisové". Tito předklovisští lidé byli prvními lidmi, které lze na území Severní Ameriky pozorovat až do doby před přibližně 16 000 lety. Toto zjištění podporují i nalezené mamutí kosti.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Místo, kde byl poražen mamut

Nové naleziště bylo objeveno na Coloradské plošině v severním Novém Mexiku poté, co turista Gary Hartley spatřil kusy klů vyčnívající z povrchu. Podle něj pak vědci lokalitu pojmenovali Hartleyho mamutí naleziště.

Na nalezišti z doby před 37 000 lety byly objeveny kosti, které byly vyřezány, stejně jako důkazy toho, že tuk zvířat byl zpracováván na ohni. Kosti byly nalezeny náhodou na pozemku paleontologa, který kopal dál. Celkově vykopávky v Novém Mexiku odhalily zkameněliny s tupými zlomeninami, nože z kostěných šupin s opotřebovanými hranami a známky řízeného požáru, který nevznikl v důsledku lesního ohně nebo blesku. Místo porážky mamuta je tak nejstarším důkazem přítomnosti člověka v Severní Americe, i když někteří odborníci jsou k novým nálezům, jako obvykle, skeptičtí.

Hromada kostí s mamutí lebkou na vrcholu

Nová studie se zaměřila na některé kosti z nálezu, aby odhalila, že vykazují známky toho, že s nimi lidé manipulovali, nebo je dokonce používali jako nástroje. To by bylo důkazem toho, že lidé Severní Ameriku obývali téměř jednou tak déle, než jsme si mysleli!

Nejedná se však o jedinou studii z poslední doby. Většina z podobných výzkumů je však odmítána jako neprůkazné, a proto jsou někteří odborníci skeptičtí i k závěrům, které tým vyvodil z pozůstatků mamutů.

Na Hartleyho lokalitě vykopávky odhalily neúplné pozůstatky dvou mamutů, pravděpodobně dospělé samice a mláděte. Jak ukazuje i úvodní foto, většina kostí byla seskupena na velké hromadě. Ta byla korunována lebkou dospělé samice.

Mnohočetně zajímavý nález

"To, co jsme získali, je úžasné," uvedl ve svém prohlášení hlavní autor studie Timothy Rowe, paleontolog z Texaské univerzity v Austinu.

Hromada kostí byla obklopena sedimentem, který obsahoval také vykrystalizovaný popel z ohně. To by svědčilo o tom že lidé již dávno předtím, než jsme mysleli, používali oheň k přípravě mamutího masa i jiných malých zvířat.

Některé kosti byly rovněž opracovány do provizorních nožů a jiné vykazovaly známky zlomení tupým předmětem, pravděpodobně kameny. Většina žeber vykazovala známky odlomení od obratlů a na některých byly stopy po vpichu, o nichž se vědci domnívají, že je mohl udělat člověk, aby získal tukovou dřeň z vnitřku kosti. Nejméně jedna žeberní kost také vykazuje známky řezných ran, které mohli zanechat jen lidé. Mezi mamutími kostmi byl nalezen také velký balvan a několik kamenů velikosti pěsti, které podle vědců mohly být použity k lámání a rozbíjení kostí.

Nález dokazuje, že lidé přišli do Severní Ameriky po skončení posledního glaciálního maxima, tedy doby, kdy byla ledová pokrývka na celé Zemi největší. Tání ledového příkrovu zřejmě poskytlo předkloviským lidem možnost před 26 500 až 20 000 lety překročit Beringův pevninský most, kus pevniny, který kdysi spojoval Severní Ameriku a Asii. Je však možné, že předkloviské národy mohly pocházet z ještě vzdálenější doby. I když tato teorie není dokázána, vědci s ní budou pracovat.

Většina odborníků je však stále skeptická. "Vědci mají jistě pevné datum smrti mamutů, ale chybí jim definitivní důkaz lidské činnosti. Roli přírodních faktorů také nelze definitivně vyloučit," říká archeoložka Lauriane Bourgeonová, která se specializuje na kosti dávných zvířat, včetně mamutů.

Zdroje:

www.livescience.com, studie, www.tandfonline.com, news.utexas.edu