Nejstarší zmínka o šachtovém komplexu se objevila ve zprávě Selima Hassana o vykopávkách v Gíze z let 1933-34. Vědělo se o ní, ale nikdy se do ní nepovedlo proniknout, protože šachta byla z velké části zatopena. Pokusy o odčerpání byly neúspěšné, ale ukázalo se, že šachta dříve sloužila jako zdroj pitné vody na Gízské plošině. Lidé ji pili a děti z okolních vesnic se zde i koupaly. Byla pak detailněji prozkoumána až v roce 1999 právě Hawassovým týmem, který ji sice neobjevil, ale prokopal se zde až na dno.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kopání a výzkum v šachtě

První rozsáhlé vykopávky Osirisovy šachty v roce 1999 proběhly v době, kdy se hladina podzemní vody na náhorní plošině snížila. I tak bylo k dosažení nejspodnější komory komplexu zapotřebí neustálého čerpání.

Poté Hawassův tým odhalil tři různé šachty zahrnující tři různé úrovně. Byla zde nalezena spousta artefaktů - keramických střepů a korálků i ushabtis, malých figurek. V komorách pak byly nalezeny čedičové "sarkofágy" a v některých z nich silně rozložené kosterní pozůstatky. Artefakty včetně sarkofágů byly datovány do 26. dynastie.

Byly zde ale učiněny i starší nálezy, jako červená leštěná keramika se stopami bílé barvy, jež se užívaly v 6. dynastii, tedy do konce Staré říše. Ač šachta vydala svědectví, neví se, jak a kým byla vykopána a proč?

Železo neexistovalo, jak tedy pracovali?

Šachta je vysekána hluboko do skalního podloží, proto je téměř nemožné, že by ji v době 6. Dynastie vyhloubili dělníci s bronzovými nástroji. Železo se objevilo až v 8. století př. n. l.

Jaký byl původní účel tunelů a šachet? A proč byly zamčeny a znepřístupněny?

Někteří odborníci tvrdí, že šachty a tunely jsou o tisíce let starší než dynastický Egypt. To by však znamenalo, že zde pracovala mnohem starší technologická civilizace.

Pravdou je, že Osiridova šachta může vydat svědectví.

Starověký Egypt po staletí přitahoval lidi z celého světa, včetně hledačů tajemných artefaktů. Podle legend pak v Egyptě našel své poslední útočiště staroegyptský bůh Osiris. Toto útočiště bylo právě v Gíze v této šachtě, jíž byste si jen stěží všimli.

Hovoří o tom i toto video:

Zdroj: Youtube

Tajemství šachty pouze poodhaleno

Místo Osiridovy šachty bylo poprvé vyznačeno na mapě Gízy v roce 1837 britským egyptologem a inženýrem Johnem Perringem, ale až Hawassův tým místo poodkryl. Vykopávky zde trvají dodnes a běžní turisté si o návštěvě tohoto tajemného místa mohou nechat jen zdát. Název šachty je pak odvozen právě díky konstrukci vlastní hrobky a amuletům s podobou Osirise nalezeným v nejnižším patře.

Kromě zatopené šachty jsou zde i další tajemství. Jak se obrovské čedičové sarkofágy tak hluboko do šachty dostaly? Jak se v severozápadním výklenku ocitla výrazná stopa oxidu železa neznámého původu? Jak se do nejhlubšího místa šachty dostal tentokrát žulový sarkofág a koho skrýval? Otázek je mnoho.

Možná, že bohové tehdy skutečně žili mezi lidmi.

Zdroje:

hiddenincatours.com

curiosmos.com