Sto lidí, sto chutí. A tisíce představ. Nejznámější náboženské postavy - Ježíše, Máří Magdalénu nebo samotného Boha - znázorňují umělci pokaždé jinak. Už od pradávna se jejich obličeje, postavy, dokonce barva kůže mění. Absence jakýchkoliv ostatků, které by napomohly antropologům zjistit opravdovou či přibližnou podobu postav, má vyřešit nová speciální 3D tiskárna vědců z Curychu, kteří si zadali za cíl přivést náboženské a historické osobnosti k životu. Samozřejmě obrazně.


Tam, kde antropologie nestačí - barva vlasů, pigment kůže nebo barva očí - se musíme spokojit jen s odhadem rasy, národní příslušnosti a doby, kdy daná postava žila a často nepomůže ani moderní technologie. Speciální 3D tiskárna sice u náboženských postav vydala výsledky, zda však postavy takto doopravdy vypadaly, se pravděpodobně nikdy nedozvíme.


U jiných historických postav z dob dlouho před vznikem fotografie si ale podle vytvořených maleb a soch (a dokonce knižních popisů) vědci sesumírovali, jak daný člověk zhruba vypadal, zadali data do počítače a tiskárna předvedla svá kouzla. Detaily v tvářích postav nemusí být dokonale autentické jejich předloze, i tak jde o jednu z nejvěrnějších podob osob, které měnily dějiny. Na modely se podívejte do naší galerie.