Na ostrově nenajdeme žádné obyvatele, kromě ptáků. Je to jedno z nejizolovanějších míst na planetě, kde bychom rozhodně nečekali stopy ztracené civilizace, která tu však očividně byla. Svědčí o tom ruiny, nacházející se v bujné vegetaci, dokazující, že ostrov byl svého času osídlen neznámými lidmi. A to zde po sobě zanechali kamenné stavby, a pak náhle zmizeli. Maldenské kamenné stavby se nacházejí na plážových hřebenech, především na jižní a severní straně ostrova, celkem zde je ve 21 lokalitách asi 40 chrámů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Na ruinách sedí mořští rackové

Ostrovu Malden se v 19. století říkalo Ostrov nezávislosti. Nejen zbytky chrámů, ale i další indicie ukazují na to, že má za sebou toto místo překvapivě bohatou historii. Kromě záhadných kamenných staveb zde Britové kolem roku 1950 v rámci operace Grapple testovali jaderné zbraně. Dnes je však ostrov poklidným hnízdištěm ptáků a domovem zvláštních ruin, jejichž účel i tvůrci jsou neznámí.

Kamenných "chrámů“ je na ostrově asi 40 a nápadně se podobají stavbám nalezeným na Nan Madolu v Pohnpei v Mikronésii. Jenže toto místo je více než 5000 kilometrů daleko. Navíc stavby jsou zcela opuštěné, a tak vyvstává i otázka, proč se vůbec kdysi lidé na tomto konci světa usídlili?

Podivné stavby svědčí o mnohém vlivu

Kamenné stavby vypadají jako mikronéské, ale nesou i určité znaky podobných staveb v Polynésii anebo znaky melanéského vlivu. Někteří historici tvrdí, že na ostrově se mohla polynéská náboženská víra vyvinout v novější verzi, proto se zde nejrůznější vlivy mísí.

Vedle chrámů se na jednotlivých lokalitách nacházejí domy a hroby, takže ostrov byl dříve trvale osídlen. Jak byly kameny opracovávány, nevíme.

Ač jsou stavby kamenné, k jejich stavbě nebylo zapotřebí mnoho osadníků. Odborníci se shodují, že je mohlo postavit jen sto lidí, což zase není tolik. Tito obyvatelé Maldenu mohli stavby používat k náboženským účelům a ke shromažďování. Na Maldenském ostrově se ale nachází i řada kamenitých cest vedoucích k moři, které jsou dnes sice značně poškozené, ale jasně ukazují, že vždy vedly odnikud nikam. Lidé z okolních ostrovů věří, že ostrovy v Tichém oceánu jsou posledními stopami dřívějšího kontinentu jménem Mu nebo Lemurie, který se potopil před mnoha staletími. Někteří zasvěcení se domnívají, že stavby vytvořila námořní odnož Inků, která v kamenných stavbách nepochybně rozpoznala ozvěnu mistrů zedníků z And. Jiní zase, že chrámy postavili čínští objevitelé, nebo dokonce ztroskotaní námořníci, kteří byli vděční, že přežili. Každopádně kamenné ruiny jsou dobře viditelné a zaznamenané.
Snad se o nich jednou dozvíme více.

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.historicmysteries.com/malden-island/, https://www.ancient-origins.net/ancient-places/malden-island-0010676, https://axismundi.blog/en/2021/04/26/the-mysterious-ruins-of-Malden-Island-in-the-Pacific-Ocean/