Výzkum genetického dědictví Evropanů se dříve soustředil na předky zemědělců ze staré doby kamenné (paleolitu) nebo nové doby kamenné (neolitu) před přibližně 10 000 lety. Vzhledem ke kulturní složitosti doby bronzové je obtížné spojit konkrétní událost s nárůstem populace, který odvozujeme. Ale sekvence Y-chromozomové DNA z kosterních pozůstatků jsou stále dostupnější, což pomáhá pochopit, co se stalo a kdy.

Tým vědců zjistil, že před 2 000 až 4 000 lety došlo k obrovskému nárůstu populace v pásmu od Řecka a Balkánu až po Britské ostrovy a Skandinávii.

O prvních válečnících v době bronzové pojednáví i tento dokument:

Zdroj: Youtube

Detaily studie

Studie zjistila, že lidé přišli do Evropy asi před 45 000 lety. Tyto lidi nahradili jiní, kteří přišli z Blízkého východu a Levanty asi před 7 000 lety. Výzkumníci z Harvardu zjistili, že většina moderních Evropanů má směs DNA raných evropských zemědělců, DNA západoevropských lovců a sběračů a některých severoevropských předků. A na ně navázaly další studie.

Vědci z univerzity v anglickém Leicesteru pod vedením profesora Marka Joblinga určili původ sekvencí DNA velké části chromozomu Y u 334 mužů ze 17 populací v Evropě a na Blízkém východě. V rámci studie zkoumali DNA ve starověkých kostech sedmi skandinávských lovců-sběračů, jednoho z Lucemburska a starověkého zemědělce z oblasti německého Stuttgartu a porovnávali ji s genomy 2 000 moderních lidí z celého světa.

Vědecký tým zjistil, že tři velmi mladé větve DNA tvoří chromozom Y 64 procent mužů, kteří poskytli genetický materiál pro studii. Tým použil nové metody analýzy variability DNA, které poskytují méně zkreslený obraz diverzity a umožňují lépe odhadnout dobu vzniku populačních změn.

Tři populace coby prapůvodci

Populační expanze spadá do doby bronzové, která zahrnovala změny v pohřebních zvyklostech, rozšíření jízdy na koni a vývoj zbraní. Dominantní muži spojení s těmito kulturami by mohli být zodpovědní za vzorce chromozomu Y, které vidíme dnes, říká vedoucí studie profesor Mark Jobling.

Výzkum genetického dědictví Evropanů se dříve soustředil na předky-zemědělce ze staré doby kamenné (paleolitu) nebo nové doby kamenné (neolitu) před zhruba 10 000 lety.

Nová studie zjistila, že za dnešní genetické vzorce v Evropě jsou zodpovědní pouze tři válečné kmeny z doby bronzové.

Zdroj: Youtube

Podle BBC, která o studii informovala, se moderní evropský genofond vyvinul ze tří populací během posledních 7 000 let. "Modroocí, snědí lovci se mísili s hnědookými zemědělci světlé pleti, když se tito lidé dostali do Evropy z Blízkého východu. Ke genetické krajině kontinentu však přispěla i další, záhadná populace se sibiřskou příbuzností. ... Několik důkazů naznačuje, že tento nový způsob života rozšířila vlna migrantů, kteří se křížili s původními evropskými lovci a sběrači, na něž cestou narazili," napsala BBC.

Zdroje:

www.ancient-origins.net, https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age, https://en.wikipedia.org/wiki/Three-age_system