Některé náboženské osobnosti, jako například otec Pio, však tvrdily, že obdržely poselství o konci světa od Ježíše.

Proroctví otce Pia

Otec Pio, známý také jako Francesco Forgione nebo svatý Pio z Pietrelciny, byl kapucínský mnich, stigmatik a mystik, který žil v Itálii v letech 1887-1968. Je známý svou zbožností, oddaností katolické církvi a mnoha zázraky. V roce 1947 prý otec Pio obdržel od Ježíše poselství o konci světa.

Poselství, které otec Pio údajně sdělil svému zpovědníkovi, znělo, že měsíc květen bude pro svět tragickým měsícem. Údajně řekl, že v tomto měsíci dojde k velké válce, strašnému zemětřesení a dalším katastrofám, které způsobí mnoho utrpení a smrti. V neposlední řadě předpověděl otec Pio i válku, která vyhladí třetinu lidstva a evropská velkoměsta tak zmizí z mapy.

Katastrofa a cesta ven

Podle otce Pia potká lidstvo trest z Boží ruky, nejpřísnější trest, jakého se kdy všemohoucí dopustil. Zvláštní je, že jsou zde zmíněná i města.

„V noci, kdy začíná válka proti nevěře, má z bílé mlhy vycházet plyn. Vojáci obsadí dvě linie z Drážďan do Berlína a z Budapešti do Norimberku. Z jihu bude třetí čára tvořena létajícími černými ptáky, z nichž mnohé zakryjí celou oblohu. Ředitelství se nachází v Kresborgu,“ říká Pio, který zmiňuje i bomby a povodně.

Navíc ve svém proroctví zmiňuje i to, že velkoměsta jako Paříž, New York, Marseille i Víděň zcela zmizí. Bůh prý ušetří země, které se nacházejí jižně od Dunaje. Podle otce Pia to bude katastrofa větší než obě světové války dohromady.

Otec Pio však také řekl, že svět bude zachráněn modlitbami věřících.

Zatímco někteří lidé věří, že se proroctví otce Pia naplnilo, jiní jsou skeptičtí. V historii došlo k mnoha válkám, zemětřesením a dalším katastrofám a není jasné, o kterých z nich otec Pio mluvil. Někteří lidé navíc tvrdí, že podobná proroctví se dají vykládat různě a neměla by se brát příliš doslova.

Život a zázraky otce Pia

Bez ohledu na to, zda bylo proroctví otce Pia přesné, není pochyb o tom, že byl pozoruhodnou osobností katolické církve. Narodil se v italské Pietrelcině v roce 1887 a v patnácti letech vstoupil do kapucínského řádu. Na kněze byl vysvěcen v roce 1910 a brzy začal prožívat mystické jevy, včetně stigmat neboli ran, které se podobaly Kristovým ranám na kříži.

Otec Pio byl známý svou zbožností, pokorou a oddaností modlitbě a svátostem. Většinu svého života strávil zpovídáním a údajně měl dar číst lidem v duši. Měl také pověst člověka, který koná zázraky, včetně uzdravení a levitací.

V roce 1956 otci Piovi zmizela stigmata a začal trpět špatným zdravím. Zemřel 23. září 1968 ve věku 81 let. Jeho kanonizační proces začal v roce 1982 a v roce 2002 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za svatého.

O jeho stigmatech pojednává i toto video:

Zdroj: Youtube

Odkaz otce Pia

Otec Pio je připomínán nejen pro svá údajná proroctví a zázraky, ale také pro své hluboké duchovní učení. Zdůrazňoval význam modlitby, pokory a poslušnosti Boží vůli. Povzbuzoval také lidi k lásce a službě bližním, zejména chudým a nemocným.

Otce Pia si dnes váží miliony katolíků na celém světě. Jeho svatyně v italském San Giovanni Rotondo je oblíbeným poutním místem a jeho relikvie jsou mnohými uctíváné. Jeho život a odkaz stále inspirují lidi všech vyznání k prohlubování duchovního života a ke službě druhým.

Proroctví otce Pia o konci světa bylo předmětem mnoha debat a spekulací. Zatímco někteří si jeho slova vykládají jako prorocké varování před blížící se apokalypsou, jiní je vnímají jako výzvu k duchovnímu probuzení a osobní proměně. Bez ohledu na to, jak si je kdo vyloží, slouží toto poselství jako mocná připomínka důležitosti žít cílevědomý a smysluplný život. Učení otce Pia stále inspiruje a vede lidi na celém světě a jeho odkaz duchovního vůdce a léčitele žije dál.

mysticpost.com, www.reuters.com