Vědcům se podařil ohromující objev. Jednalo se o zjištění, že s otroky ve starém Egyptě se pravděpodobně zacházelo hůř, než jsme mysleli.

Jak zacházeli s otroky ve starém Egyptě

Objev 3 000 let starých žehliček starověkého Egypta způsobil v pojetí otroctví nemalý šok. Vědci totiž poukazují na fakt, že tyto nástroje byly až příliš malé pro koně či dobytek, a tak zbývá jediné: Byly používány zřejmě na lidi. Ty zotročené.

To, že se ve starém Egyptě značkoval dobytek, nikoho nepřekvapí. To, že se podobným způsobem možná také značkovali otroci, je ale poněkud novou informací. Zacházení s otroky tak mohlo být děsivější, než se na první pohled mohlo zdát.

Cejchovací železa neboli žehličky, které vědci objevili, totiž nebyly dostatečně velké na to, aby se jimi dal značkovat právě hospodářský dobytek. A tak se nabízí vysvětlení, že se jimi skutečně cejchoval zotročený lid.

K tomuto zjistění vedl vědce podrobný průzkum egyptských textů a deseti různých cejchovacích nástrojů. Ty byly vyrobeny převážně z bronzu.

"Jsou tak malé, že to vylučuje jejich použití na dobytek nebo koně," uvedla Ella Karevová, egyptoložka z Chicagské univerzity a autorka výzkumu. "Nevylučuji tuto možnost, ale nemáme žádné důkazy o cejchování malých zvířat, jako jsou kozy, a přitom existuje tolik jiných důkazů o cejchování lidí."

Nový nález odhalil hrůznou a ponižující praktiku

Vědci při svém zkoumání vycházeli především z faktu, že klasické cejchovací žehličky byly asi o třetinu větší, než ty nalezené. To v praxi znamená, že by při použití na hospodářská zvířata byly neúčinné. Vzhledem k tomu, že ke značkování zvěře dochází v ranném věku, menší značky by se v dospělosti zvířete ztratily nebo by přinejmenším byly málo viditelné.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

K výsledku přispěl také výzkum staroegyptských textů. Ty se údajně o jakémsi značkování zotročených lidí skutečně zmiňují. Pro vědce však tato informace byla dlouho matoucí, protoýe ji považovali za klasické tetování. Nyní je, jak se zdá, ale všemu jinak.

"Dobová terminologie odkazuje na cejchování, nikoli na tetování, jak se dříve předpokládalo," vysvětlila Karevová. "Jak cejchování, tak tetování existovaly jako formy mrzačení těla, ale tyto praktiky obývaly různé sféry společenské moci; cejchování označovalo člověka jako majetek, zatímco tetování mělo náboženský a dekorativní charakter."

Zdroje: www.livescience.com, www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org