Když italští dělníci stavěli přístavbu mateřské školy, objevili dobře zachovalou ženskou kostru. Ukázalo se, že pocházela z přibližně stejné doby jako kostra Ötziho. Mumie ledového muže byla objevena před 20 lety v tajícím ledovci v Jižním Tyrolsku. Na základě analýzy pylu a javorových listů, které měl u sebe, Ötzi zemřel na začátku léta. Podle jedné z teorií ho vysušily teplé letní větry. Jiní se však domnívají, že jej zabily a pak i uchovaly mrazivé teploty ve vysokohorském průsmyku, protože jeho mozek, který obvykle zkapalní spolu s ostatními orgány několik dní po smrti, rychle zmrzl a zachoval se ve vysušené podobě.

A jak se zdá, nyní má tato slavná mumie i svou druhou polovičku. "Dáma z Introdu" nebo "Ötziho přítelkyně", jak se kostře v Itálii přezdívá, byla nalezena v malé alpské vesničce Introd v údolí Val d'Aosta, která je známá jako oblíbené místo pro dovolenou papeže Jana II. i jeho nástupce Benedikta XVI.

Nález Ötziho přítelkyně

Podle archeologů a antropologů ležela žena na pravém boku, s hlavou obrácenou na západ, asi 5 000 let. Byla pohřbena sama, bez jakýchkoli obětin.

"Zdá se, že byla pohřbena bez jakýchkoli hrobových předmětů. Nyní se však chystáme vykopávky rozšířit, abychom oblast lépe prozkoumali," řekl vědec Anglesio pro Discovery News.

Kosterní pozůstatky, které byly převezeny do laboratoře, se nyní analyzují, aby bylo možné posoudit stravu, věk v době úmrtí, případné nemoci a příčiny smrti.

Podle Kristiny Killgroveové, biologické antropoložky z Univerzity v Severní Karolíně, by byl zajímavý zejména další výzkum stravy této ženy. Tyto poznatky nám totiž dodnes chybí.

Co Dáma z Introdu jedla?

"Z tohoto období bylo nalezeno jen málo přímých důkazů o lidské stravě. Zachovalost Ötziho samozřejmě poskytuje bezkonkurenční informace o jeho stravě, ale bylo by fascinující vidět analýzu stabilních izotopů provedenou na této kostře, která žila přibližně ve stejné době a také zemřela v Alpách," řekla Killgroveová pro Discovery News. Antropoložka se domnívá, že "paní z Introdu" pravděpodobně využívala jiné zdroje potravy, protože ji od ledového muže Ötziho dělilo několik set kilometrů. "Zejména stále víme jen málo o tom, jaké obiloviny lidé v této době jedli, takže Paní z Introdu by mohla poskytnout přímý důkaz o stravě složené z pšenice, ječmene nebo prosa," uvedla Killgroveová.

Na dokument o Ötzim se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Možná že další analýzy a výzkumy konečně přispějí k objasnění života pravěkých lidí, jejichž pozůstatku se nám v perfektní formě zachovaly právě díky zmrazení. Na základě jeho DNA lze usuzovat, že Ötzi byl součástí migrace neolitických zemědělců, kteří před 8 000 až 6 000 lety prošli Anatolií (dnešním Tureckem) a nahradili evropské paleolitické lovce a sběrače. Jeho mateřské genetické dědictví se v moderních populacích již nevyskytuje, ale jeho otcovská linie žije dál ve skupinách vyskytujících se na středomořských ostrovech, zejména na Sardinii.

Zdroje:

www.nationalgeographic.com, www.seeker.com, www.livescience.com