Podivný objekt na jeho cestě sluneční soustavou zaznamenal i kanadský astronom Robert Weryk v říjnu 2017. Astronomové jej nakonec pojmenovali Oumuamua, havajsky průzkumník, ale byli z něj velmi zmateni. Nevěděli, o jaký objekt jde, ani co od něj čekat. Jen jediný z vážených vědců se nebál říci pravdu. Ano, a nejsme ve středověku, ale jen pár let dozadu.

Číňané v opozici

Harvardský fyzik Avi Loeb označil ve své studii podivný objekt bez váhání za mimozemské plavidlo. "Je třeba zvážit možnost umělého původu `Oumuamua," napsal Loeb v charakteristické studii z roku 2021. To samozřejmě vzbudilo celou vlnu kontroverzních názorů a zejména čínský tým se snažil jednu klíčovou část Loebova argumentu vyvrátit.

Číňané postavili svou kontraverzi na předpokladu, že pokud je `Oumuamua mimozemskou lodí, mohla by být poháněna supertenkou světelnou plachtou, která zachycuje částice z hvězd. Studii publikoval v časopise Astronomy and Astrophysics, kde bylo jasně uvedeno, že žádná taková plachta na objektu nebyla. Trochu málo, nemyslíte?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Loeb se nevzdává!

Loeb však s čínským tvrzením rozhodně nesouhlasí a opírá své tvrzení o další body, jimiž čínskou teorii vyvrací či přinejmenším zpochybňuje.

Čínská teorie hovoří o světelných plachtách, které zachycují fotony podobně jako plachty lodí zachycují vítr. My je využíváme na Zemi stále více jako pohon kosmických lodí. Většinou jde o velké hranaté věci, které odrážejí hodně světla nebo jen velmi málo světla, podle úhlu, pod jakým jsou k pozorovateli připevněny, a také podle otáčení kosmické lodi. To pak Loeb dokládá tvrzením, že když `Oumuamua prolétala sluneční soustavou, měla být v některých místech opravdu jasná, zatímco v jiných téměř neviditelná. Kdyby to však byla světelná plachta, kolísání jasu by mělo být mnohem větší.

Podle Loeba je však důležitý i tvar možné plachty: Čínští vědci předpokládají, že světelná plachetnice `Oumuamua by měla plachtu plochou, která by v nejjasnějších okamžicích odrážela více světla. Jenže podle fyzika nemusí být plachta plochá: Některé plachty mají tvary deštníku, jak nám ukazuje například projekt Starshot start-upu Breakthrough Initiative rusko-izraelského miliardáře Jurije Borisoviče.

Zdroj: Youtube

Mimozemšťané by měli jiné technologie

Tvar plachty je tedy sporný, stejně jako není ani jasné, zda objekt plachtu měl. Mohl mít i zcela jiný pohon. Přítomnost plachty na kosmických plavidlech předpokládáme jen proto, že ji na Zemi sami známe a využíváme. Ač zde neexistuje mnoho jiných technologií, o kterých bychom věděli a mohly by snadno vysvětlit rychlost `Oumuamua napříč naší soustavou, mimozemšťané by zřejmě přistupovali ke konstrukci kosmických lodí jinak než my.

"Šance, že mimozemské civilizace disponují mnohem vyspělejší technologií než my, je podle mého názoru docela pravděpodobná," řekl astronomický výzkumník David Specht.

Záhada kolem objektu `Oumuamua je tedy otevřená.

Dosud nemáme dostatek údajů, abychom mohli s jistotou říci, co je `Oumuamua zač. Ať už s plachtou, nebo bez ní.

Zdroje:

arxiv.org/pdf/2208.13818.pdf

solarsystem.nasa.gov

www.thedailybeast.com