Z dálky vypadal Ourang Medan normálně. Klidně se houpal na vlnách Filipínského moře, motory vypnuté. Bylo brzké únorové ráno roku 1948. Šest námořníků záchranné lodi Silver Star nasedlo do člunu a vydalo se k holandskému nákladnímu plavidlu. Ticho bylo až děsivé. Neozvalo se žádné volání o pomoc, žádný křik nebo sténání. Člun přirazil k Ourangu a muži začali stoupat na palubu.

Ve Filipínském moři se nachází oblast trojúhelníkovitého tvaru. Má zvláštní schopnost. Ztrácejí se v ní letadla a lodě. Stará čínská legenda vypráví, že v hlubinách žijí vodní draci, kteří stahují lodě pod hladinu. Podle vědců se dají záhadná zmizení vysvětlit kombinací vzdušných a oceánských proudů. Prý se tu také nachází podmořská sopka.

Ourang Medan - tragédie

To, co námořníci uviděli, ale neměli na svědomí ani draci ani proudy. Všude po lodi byly rozesety mrtvoly posádky v křečovitých polohách s vyděšenými grimasami na tvářích, které naznačovaly, že muži před smrtí museli spařit něco opravdu hrozného. Kapitán nařídil ohledání těl. Žádná zranění se na nich ale nenašla.

Silver Star ale nebyla jedinou lodí, jež zachytila volání o pomoc. Připluly sem další a po prozkoumání Ourangu se kapitáni shodli, že se tragédie musí vyšetřit. Námořníci se vrátili na domovské lodě a začali chystat odtáhnutí. V tu chvíli ale na plavidle s mrtvými vypukl požár. Následovala exploze, jež poškodila trup. Mohutnou dírou se do plavidla začala valit voda. Posádka tažné lodi jen tak tak stihla odseknout přivázaná lana. Ourang Medan si vzaly hlubiny.

Utajená loď

Příběh Ourang Medan jejím potopením nekončí. Zjistilo se totiž, že pod tímto jménem se v registru žádná loď nevyskytuje. S největší pravděpodobností se tak v okrajových vodách Tichého oceánu plavila tajně.

Jak námořníci zemřeli? Předpokládá se, že mohlo dojít k „obyčejné" otravě oxidem uhelnatým kvůli poruše topení. Tato závada mohla způsobit následný výbuch a potopení lodi. Při vysoké koncentraci plynu však otrava přichází téměř ihned. Ohroženi na životech by tak byli i námořníci, kteří loď prohledávali.

Co tedy proniklo zavřenými dveřmi až do podpalubí a způsobilo křečovité stahy svalů a výrazy hrůzy? Nabízí se hypotéza, že Ourang měla na palubě převážet nebezpečné chemikálie pro proslulou japonskou jednotku 731, jež na zajatcích prováděla šílené pokusy a vyvíjela biologické zbraně. Mohlo se jednat o kyanid a nitroglycerin. Po kontaktu s vodou kyanid draselný uvolňuje toxické plyny, jež mohou způsobit udušení nebo otravu. Nitroglycerin zase rád hoří a vybuchuje.

Zdroj: Youtube

Mezi další chemikálii, která se mohla v podpalubí převážet, je tabun. Tato extrémně toxická sloučenina patří mezi nervově paralytické látky. Masově ji vyrábělo Německo během 2. světové války. Po jejím skončení se k japonským zásobám dostala americká armáda. Podle této teorie si právě ona najala zahraniční loď, aby se od převodu distancovala.

Smrtelná dávka tabunu je cca 70 mg/m3. 70 kg muž ji vdechne přibližně za dvě minuty. Způsobuje slinění, ztrátu vědomí, křeče, ale také uvolňování svalů. To může vysvětlovat až groteskní výrazy obětí. Velmi malé dávky pouze dráždí oči. Přítomnost chemikálií potvrzuje také údajná výpověď muže, kterého nalezl misionář na nedalekém ostrově. Muž měl být členem posádky Ourang Medanu a než zemřel, stačil prý sdělit, že loď se vyhýbala úřadům a převážela nebezpečné látky. Ani tato stopa ale není věrohodná. Zbytky plavidla ani posádky se zatím nepodařilo najít. Nad tragédií se proto stále vznáší oblak tajemství.

Zdroje:

www.g.cz, www.storymag.cz, www.cs.wikipedia.org