Tato strašidelná námořní záhada se točí kolem ztroskotané lodi SS Ourang Medan, kterou údajně potkal mrazivý osud ve 40. letech 20. století ve zrádných vodách Malackého průlivu poblíž Indonésie. Podle různých zdrojů celá posádka záhadně zahynula a její těla byla nalezena v příšerném stavu, ztuhlá hrůzou a děsivě se šklebící.

Na video o tomto záhadném příběhu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Matoucí informace kolem celého příběhu

Příběh lodi SS Ourang Medan je zahalený nejasnostmi, existují protichůdná svědectví, nejistá data, a dokonce i pochybnosti o existenci lodi. Zatímco někteří jej kvůli absenci oficiálních záznamů považují za městskou legendu, příběh přetrvává a fascinuje celé generace nadšenců.

Objevilo se mnoho teorií, které vysvětlují chmurný osud Ourang Medan. Podle některých se loď podílela na pašování nebezpečných chemikálií, například kyanidu draselného a nitroglycerinu, jejichž kombinace mohla způsobit smrtící výpary. Jiní se domnívají, že loď převážela válečné zásoby nervově paralytických látek, které byly ukryté, aby nebyly odhalené. Další teorie se točí kolem otravy oxidem uhelnatým a spekuluje se, že k osudné katastrofě vedla porucha lodního kotle.

Ani pes nebyl ušetřen…

Jedna z verzí příběhu začíná tím, že dvě americké lodě, City of Baltimore a Silver Star, obdržely ve 40. letech 20. století nouzové zprávy od odsouzené lodi Ourang Medan. Zprávy vykreslovaly děsivý obraz: "Všichni důstojníci včetně kapitána jsou mrtví v mapovně a na můstku. Pravděpodobně celá posádka mrtvá... Umírám." Znepokojena tímto děsivým SOS se Silver Star vydala na průzkum.

To, co záchranáři našli, se vzpíralo vysvětlení. Na lodi SS Ourang Medan se odehrávala strašidelná scéna, mrtvá těla byla rozházená po celé lodi. Členové posádky leželi na zádech, tváře zkřivené hrůzou, ústa rozříznutá a oči tupě zírající do propasti. Podobný osud potkal i věrného lodního psa. Je zarážející, že na lodi nebyly žádné viditelné známky fyzických zranění.

Když se Silver Star chystala odtáhnout mrtvou loď do přístavu, došlo k dalšímu neštěstí. V nákladovém prostoru lodi vypukl záhadný požár, který donutil posádku opustit Ourang Medan. O několik okamžiků později loď explodovala a potopila se do hlubin oceánu, čímž byla záhada navždy zpečetěná.

Bude osud lodi trvalou námořní záhadou?

Navzdory těmto teoriím panuje skepse. Nápadně chybí oficiální záznamy potvrzující existenci lodi a různé verze nepodporují žádné konkrétní důkazy. V Lloydově rejstříku lodí, který je obsáhlým soupisem obchodních plavidel, není o lodi SS Ourang Medan žádná zmínka.

Navíc původ příběhu zůstává nejasný. Ačkoli zprávy pocházejí ze 40. let 20. století, přetrvávají rozpory v datech, místech a názvech lodí. Odborníci a badatelé se snaží ověřit pravost vyprávění, takže existence lodi Ourang Medan je zpochybňována.

Je zajímavé, že loď SS Ourang Medan se stala trvalou námořní záhadou a její strašidelný příběh stále vzbuzuje představivost těch, kteří o ní slyší. Ať už je to skutečnost, nebo fikce, tato mrazivá legenda stále straší v análech námořní historie a nechává nás přemýšlet o skutečném osudu lodi s rozšklebenými mrtvými námořníky.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Ourang_Medan, allthatsinteresting.com, www.ladbible.com, g.cz