Portrétování má bohatou historii. Za nejstarší pravěký portrét je považována Věstonická venuše pocházející z období mladého paleolitu, kolem let 29 000 – 25 000 př. n. l. Starověcí umělci nejprve zobrazovali bohy a bohyně. Postavy se tesaly do kamene, malovaly na dřevo, zdi a následně na plátno.

Ve středověku portréty vznikaly velmi zřídka. Vyobrazení významných osobností jsou navíc idealizovaná. Do 2. poloviny 14. století tak odborníci nehovoří o portrétech, ale o postupně narůstajících portrétních rysech. Od počátku 15. století se na obrazech začínají objevovat reálné fyziognomické rysy. Mohutný rozvoj zažil portrét v renesanci a baroku. To dovedlo toto umění ke svému vrcholu.

Nejčastěji se malovaly významné osoby. Portrét byl jednou z nejdůležitějších složek sebereprezentace a politické propagandy. Už v 16. století tak vznikla skupina malířů, kteří se specializovali pouze na portrétování. Nebyl to lehký úkol. Sami panovníci umělce žádali, aby na plátno nepřenášeli nedostatky jejich vzhledu. Cílem nebylo pouze zaznamenat podobu člověka, ale také interpretovat poselství lidské tváře. Portrét byl způsob, jak předvést svou osobnost a ukázat ostatním roli ve společnosti.

Oživlé portréty historických osobností

Brazilský umělec Hidreley Diao se rozhodl, že pomocí umělé inteligence zjistí, jak významné historické osobnosti pravděpodobně vypadaly v reálném životě a jak by vyhlíželi dnes. K vytvoření obdivuhodného díla použil Diao Photoshop a tři mobilní aplikace pro úpravu fotografií s umělou inteligencí: FaceApp, Gradient a Remini.

„Nejdřív hledám fotografie lidí ve fotobankách, kteří jsou na vyobrazeného člověka podobní. Porovnávám postupně jejich tváře. Začínám očima," vysvětluje umělec. Tento krok je podle něj časově nejnáročnější. Výroba každého obrázku trvá celkově asi dvě hodiny.

Jak by vypadaly historické postavy dnes?

„Mým cílem je vytvořit realistické zobrazení postav. Zachytit jejich hlavní rysy obličeje, přitom mít na paměti, že dnes by vypadali trochu jinak," říká Diao. Julius Caesar se prezentuje jako úspěšný podnikatel nebo politik, Leonardo da Vinci má na sobě pruhovanou košili a připomíná souseda odvedle a Marie I. Tudorovna má moderní mikádo.

Zdroj: Youtube

„Zvláště se mi libí, jak dopadl George Washington, Vincent Van Gogh a Napoleon Bonaparte. Jejich obličeje dokonale vystihují i jejich duši," směje se umělec. Hidreley Diao pracuje nejen s obrazy historických osobností, ale také se sochami mýtických postav nebo animovanými hrdiny.

Zdroj:

www.dspace.cuni.cz, www.malovanikresleni.cz, www.80.lv/articles, www.dailymail.co.uk