Fascinovaný turista předmět schoval do kapsy. Na druhý den ukázal nález odborníkům. „Rozhodli jsme se, že horninu chemicky vyčistíme. Objevily se nádherné detaily,” vzpomíná archeolog Jurije Golubev z Petrohradské univerzity. „Kola měla šest identických zubů a jejich umístění připomínalo konstrukci hodinového strojku a dalších podobných mechanických zařízení.”

To by možná nebylo nic zvláštního. Vědci ale zjistili, že soukolí je staré téměř 400 milionů let a je vyrobeno z neobvykle měkkého a lehkého materiálu. Sedmi centimetrový předmět byl složen z 98 % z hliníku a z 2 % z hořčíku. 

Ozubená kola z Kamčatky

„To nás zarazilo, protože v přírodě se čistý hliník téměř nevyskytuje. Pochopili jsme ale však, proč kolečka odolala zubu času,” říká Golubev. Podle vědců byla kolem kovu vytvořena speciální vrstva, jež ho chránila nejen před oxidací, ale také před vysokým teplem a tlakem.

Další otázkou bylo, zda je hliníková slitina pozemského původu. Existuje totiž také „mimozemský” hliník-26, který se nachází v meteoritech. Ten se dokáže rozložit na horčík, čemuž by odpovídala objevená dvě procenta. K potvrzení této teorie by však byla nutná další analýza.

„Poslední vlastností, jenž nás mátla, bylo, že nález připomínal moderní soukolí,” přiznává archeolog. „Ozubená kola ale ležela na sobě bez ladu a skladu. V tu chvíli jsme pochopili, co máme před sebou.”

Pravěké stvoření

Zdá se, že turisté objevili zkamenělé pozůstatky mořských živočichů Laudonomphalus regularis z druhu Crinoids. Ti patří mezi evolučně nejstarší žijící ostrokožce. Hojně se vyskytovali v prvohorách a druhohorách. Pyšní se kalichovitým tělem a větvenými rameny. 

Zdroj: Youtube

Záhadou ale stále zůstává kovové složení jejich fosilizovaných schránek. Otázka, jak se hliník dostal do horniny, je totiž stále nezodpovězena.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.gizmodo.com, www.vaishnava-news-network.org, www.azertag.az