Stalo se to před 66 miliony lety. Po vesmírném tělese zbyl zhruba 180kilometrový kráter. Vědci předpokládají, že právě tato událost může za vlnu, během níž vyhynulo až 75 % veškerého života na Zemi. Geologický tým z americké Texaské univerzity se rozhodl, že tragédii zrekonstruuje.

Zdroj: Youtube

Vědci nejprve prozkoumali sediment přímo pod Chicxulubským kráterem. Získali vzorky z hloubky 500 až 1300 metrů pod mořským dnem. Mezi nimi odhalili roztavenou horninu a dřevěné uhlí. Překvapivým zjištěním byla absence síry.

Pád meteoritu a dinosauři

Údaje, jež vědci získali, vypovídají o procesech probíhající po dopadu asteroidu. Ten nejprve vyvolal vlnu tsunami, která se zvedla do několika set metrové výše. Současně se vytvořil kráter, do něhož přílivová vlna smetla vše živé i neživé. Během jednoho dne vznikl 130metrový nános usazenin.

Místo dopadu také zaplavil ničivý požár. Obrovský tlak a horko způsobily, že se do atmosféry vypařilo velké množství sulfátových aerosolů. Proto se ve vzorcích nenašla síra. Ta pokryla celou oblohu a zamezila přístup slunečním paprskům. Planeta se tak na 1-6 měsíců dramaticky ochladila. „Právě síra byla skutečným zabijákem. Globální vyhynutí totiž může způsobit pouze atmosférický efekt. Z povrchu Země tak zmizeli nejen dinosauři, ale také někteří ptáci," vysvětluje geofyzik Sean Gulick z Texaské univerzity.

Nedostatek slunečního záření také zastavil fotosyntézu na 2-12 měsíců. Silně poškozená byla i ozónová vrstva. Po další roky dopadal na zemský povrch kyselý déšť. Spálená a pak jedem promočená půda se stala prakticky sterilní a pro vyšší živočichy absolutně nevhodná.

Ničivá katastrofa

Roztavená hornina napovídá, že asteroid zasáhl Zemi silnou deseti miliard atomových bomb. Co tedy nezemřelo bezprostředně po jeho dopadu, zabil požár dosahující až do vzdálenosti 4 000 km, ničivá vlna a následně 325 miliard tun uvolněné síry.

Již první den zemřelo až 99 % větších živočichů. Ze všech kontinentů také zmizely rozsáhlejší zalesněné plochy. Přežily však paryby, které neztratily více než pětinu druhové rozmanitosti. U kostnatých ryb pak uhynulo jen 10 % druhů.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.denik.cz, www.osel.cz