Zatímco pro Inky bylo zlato kovem běžným až obyčejným, Španělé kvůli němu byli ochotni vraždit. A také to činili. Původní americké obyvatelstvo zmasakrovali nebo zotročili a o zlaté předměty sváděli krvavé bitky i mezi sebou. Příliv zaoceánského zlata paradoxně způsobil v Evropě inflaci a ekonomickou nestabilitu. To ovšem dobyvatele nezastavilo. Každý chtěl rychle zbohatnout.

Traduje se, že po smrti vládce Atahualpa odvedl lidový hrdina Inkarri svůj lid i se všemi poklady do srdce amazonské džungle, kde vybudoval nové město zvané Paititi. Komplex se prý nacházel na natolik nepřístupném místě, že ho Španělé neobjevili.

Zdroj: Youtube

Nebezpečí na každém kroku

Během 20. století se o to pokoušelo mnoho dobrodruhů, řada z nich se ale z výpravy nikdy nevrátila. Džungle na pomezí Peru, Bolívie a Brazílie přecijen není žádná Šumava a kromě neprostupného terénu a jedovatých hadů zde číhají i drogové gangy. Zároveň tu probíhá nelegální těžba ropy a dřeva, jejíž organizátoři nestojí o žádné svědky a nahodilé pocestné ostřelují.

Honba za poklady Paititi zesílila po roce 2001, kdy italský archeolog Mario Polia objevil v římském jezuitském archivu dopis misionáře Andrese Lopeze z roku 1600. Lopez v něm popisuje polohu úžasného města plného zlata, stříbra a drahokamů, které se skrývá v amazonské džungli. O jeho existenci byl zpraven i papež, jenž příslušné informace uchoval v tajnosti.

Pár kilometrů od převratného objevu?

Francouzský průzkumník Thierry Jamin podnikl do Amazonie už několik výprav. V roce 2010 mu místní Indiáni pověděli o zvláštní hoře, na jejímž vrcholu se prý skrývají ruiny kamenného města - legendárního Paititi. Díky satelitním snímkům se Jaminovi v oblasti podařilo lokalizovat horu neobvyklého, téměř krychlového tvaru, obklopenou hlubokými propastmi.

"Sto metrů na západ od této hory leží tři jezera, z nichž jedno má podivný čtvercový tvar. To potvrdilo naši domněnku, že jsme u cíle, protože všechny incké legendy se o vodních plochách u Paititi zmiňovaly," uvedl Jamin v rozhovoru pro Forbes.com. "Přesto se nám při expedicích nepovedlo se k hoře dostat, vždycky nám chybělo několik kilometrů. Džungle je nebezpečná a těžko se do ní proniká, zvlášť když máte na zádech krosny s nezbytnými věcmi," vysvětlil Jamin, který se rovněž potýká s nedostatkem finančních prostředků. Jeho tým si zatím nemůže dovolit ani helikoptéru.

Někteří historikové navíc spekulují, že honba za zlatem Inků je naprosto marná, protože o místě jeho ukrytí věděl už papež Klement VIII. v roce 1600. Do oblasti mohl vyslat vlastní výpravu, která mu poklady přivezla přímo do Vatikánu. V tom případě by zde ležely v naprostém utajení dodnes.

Zdroje: www.forbes.com, www.sacredearthjourneys.ca, www.exploringtraditions.com