Palermský kámen z černého čediče, který pravděpodobně stával v Heliopoli, můžeme považovat za nejstarší egyptský královský nápis. Na jeho povrchu se totiž dochovaly nejstarší královské letopisy.

Záhada Palermského kamene

Kámen z Palerma je možná nejstarším dochovaným dokumentem starého Egypta. Právě on má přinášet jasné důkazy o tom, kdo vládl této zemi před nástupem faraonů. Dochovalo se sedm fragmentů, z něhož tři jsou od roku 1877 uloženy v Archeologickém muzeu v italském Palermu.

Další tři se nachází v Egyptském muzeu v Káhiře. Zde byly uloženy v letech 1903 a 1910.

Poslední část se pak nachází v University College London. Byla objevena na trhu se starožitnostmi, kde byla pravděpodobně zakoupena v roce 1917.

Vědecká zkoumání se již dlouho snaží sestavit správnou chronologii panovníků jednotlivých dynastií, kteří vládli v průběhu dějin starověkého Egypta. Pro vědce je to nesnadný úkol, který nebere konce. Rozluštěním nápisů na kameni jsou však k vyřešení této pradávné záhady mnohem blíže, než kdykoliv předtím.

Palermský kámen je považován za jeden z nejdůležitějších zdrojů, který o starověkém Egyptě a jeho historii máme. Ačkoliv datum jeho vzniku není známé, odhaduje se, že k němu došlo ve 25. století př. n. l. v době jednoho ze starověkých království.

Kdo vládl Egyptu před faraony

Palermský kámen obsahuje informace o králích a faraonech starověkého Egypta. Tyto letopisy jsou tvořeny královskými jmény od rané dynastie až po pátou dynastii a hlavními událostmi daného roku. Kromě toho poskytují významné informace o Staré říši, jako jsou významné historické události, povaha vlád a královské rituály.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nejzáhadnějším aspektem Palermského kamene je místo, kde jsou jmenováni tito neznámí králové, které někteří tradiční akademici na základě jejich popisu označují za mytologické entity.

Před dynastiemi, které vládly před formální přeměnou starověkého Egypta v civilizaci, se na nápisu psaném hieroglyfy uvádí 120 panovníků. Překvapivě se jména těchto kryptických "bohů" objevují i v dalších egyptských záznamech z novější doby. V textu jsou tři horizontální rejstříky:

V horním je vyobrazeno jméno tehdejšího egyptského krále plus dalších panovníků té doby. Uprostřed jsou zaznamenány významné události a informace: slavnosti, počty dobytka atd. V dolním rejstříku je pak vyobrazena nejvyšší úroveň, které každoročně dosahovala řeka Nil.

Kromě toho je Palermský kámen podrobným soupisem daňové politiky, probíhajících obřadů nebo významu vojenských útvarů, které se na území Egypta vyskytovaly. Pokud se vědcům podaří rozluštit záhadu Palermského kamene, jsem k pochopení historie Staré říše mnohem blíž.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org

www.britannica.com