Co po nás zbude: Jaké pozůstatky za sebou zanechá lidstvo po svém zániku?

Natálie Borůvková | 21. 8. 2022

Od našich měst, přes farmy až po hromady odpadků. Lidé se pevně podepsali na celé planetě. To vše však patří mezi památky, jež naše civilizace zanechá té příští. Jakési dědictví, jež se objeví v horninách budoucnosti.

Vliv lidstva na zeměkouli je tak velký a rozmanitý, že jsme zahájili nové geologické období v historii Země. Jmenuje se antropocén - lidská epocha.

Co po nás zbude

Emise fosilních paliv, klimatické změny, zemědělství, zrychlené vymírání druhů, chemické znečištění a megaměsta. To vše se podle vědců v naší době různým způsobem projeví v sedimentech moří, jezer a řek.

Za miliony let se tyto vrstvy sedimentů zhutní do hornin, jako jsou pískovce, slínovce a vápence.

Jeden rys fosilního záznamu, který vytváříme pro bazální vrstvy antropocénu, se nepodobá žádnému geologickému přechodu v minulosti.

Za miliony let paleontologové pravděpodobně vykopou neúměrně velké množství kostí velkých až středně velkých savců. Kupodivu se jim může zdát, že zkameněliny patří téměř výhradně jen malé hrstce druhů. A jejich kosti se nacházejí na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Jejich nálezy budou ukázkou našich krav, ovcí, koz a prasat. Tedy všech těch, jež se doslova v miliardách chovaly, aby se uživilo veškeré lidstvo.

"Místo toho, aby přirozený suchozemský ekosystém sestával ze dvou nebo tří set druhů obratlovců, které spolu koexistují a jsou mírně běžné, my a zvířata, která chováme, jsme najednou populačně explodovali," uvádí vědci.

Jaké památky za sebou zanechá naše civilizace?

Asi 60 % hmotnosti všech hřbetonožců na zemském povrchu dnes tvoří naše hospodářská zvířata. Hmotnost všech lidí zabírá dalších 30 %. Zbývajících zhruba devět procent tvoří všichni volně žijící živočichové.

Badatelé se domnívají, že na pastvinách zemře tolik hospodářských zvířat, že si v mezních vrstvách antropocénu odnesou více než spravedlivý podíl v nadcházejícím paleontologickém světle.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Význam bude mít také fosilní pyl. Právě tomu se věnuje celé odvětví paleontologie nazvané palynologie.

Co o nás usoudí ta příští?

Za milion let by se tak jeho vyznavačům mohl splnit tajný sen, až uvidí obrovské množství pylových zrn kukuřice, pšenice, sóji a řepky olejné v porovnání s ostatními rostlinnými druhy.

Vzhledem k současnému počtu lidí také někteří z nás skončí jako zkameněliny. Nebudou však v množství, které by odpovídalo současné lidské populaci, jež čítá sedm miliard lidí.

Žádná vyspělá civilizace ve vesmíru nepřežije. Lidstvo má jen štěstí, míní vědec
Magazín

Žádná vyspělá civilizace ve vesmíru nepřežije. Lidstvo má jen štěstí, míní vědec

Ostatky většiny lidí jsou totiž zpopelněny na popel nebo pohřbeny ve vzdušných dírách v půdě, kde se naše kosti rozpadají na prach. Co o nás tedy usoudí příští civilizace je zatím stále ve hvězdách.

Zdroje:

www.science.org

www.cbc.ca

scienceandthebigquestions.com

Tagy Antarktida civilizace Země