V zapadlé vesnici se našel obří poklad podobný Tutanchamonovu, způsobil senzaci

Tereza Malá | 26. 8. 2022

Sipán byla malá a bezvýznamná peruánská vesnička u města Chiclaya, která se před 30 lety náhle stala senzací. Vesnička v údolí řeky Lambayeque, 800 kilometrů od hlavního města Limy, je obklopena plantážemi cukrové třtiny a peruánskými pyramidami starými dva tisíce let. U velké pyramidy se ale archeologové začali zajímat o malou umělou vyvýšeninu… A v roce 1987 zde, na archeologické lokalitě Huaca Rajada, udělali největší objev století na celém americkém kontinentu. Byla zde nalezena neporušená hrobka velekněze a vládce, jenž dostal jméno Pán ze Sipánu. Jeho hrob skrýval takové bohatství, že se mu začalo říkat americký Tutanchamon. Zvláštní je, že hrobka nebyla objevena ani španělskými dobyvateli, ale ani zloději.

V roce 1987 zde byl objeven obrovský komplex neopečovávaných hrobek kultury Moche, z nichž nejvýznamnější patřila Pánovi ze Sipánu. Ten neodešel na onen svět sám, ale doprovázely ho tři mladé ženy – manželky nebo konkubíny, dva muži, malý chlapec, v horní části komory strážce a dozorce, dvě lamy coby obětní dary a pes, s největší pravděpodobností domácí mazlíček.

Zdroj: Youtube

Civilizace Mochica neboli Moche vzkvétala v 1. až 6. století podél pobřeží severního Peru. Byla o více než 10 století starší než říše Inků a slavné Machu Picchu. I tak raná civilizace již znala důmyslný zavlažovací systém, díky němuž se jim podařilo proměnit pouštní oblast rozkládající se mezi Andami a pobřežím v úrodnou zemi.

Jaký je zlatý poklad Pána ze Sipánu?

V hrobce asi pětatřicetiletého muže, který byl vládcem národa Močiků, se našly šperky, emblémy a obleky ze zlata, stříbra, zlacené mědi a polodrahokamů. To vše bylo znakem jeho moci a postavení.

Muž byl pochován kolem roku 270 v pět metrů dlouhé, pět metrů široké a čtyři metry hluboké pohřební komoře, v níž ležel v rakvi z rákosu přikryté drahými látkami.

Hrobka zůstala po dlouhá staletí dokonale skryta, takže když byla konečně otevřena, byl zde objeven muž se zlatou čelenkou s půlměsícem a chocholem z peří na hlavě, který měl na prsou náprsník z velkých burských oříšků. Deset zlatých bylo nalezeno na pravé straně a deset stříbrných na levé. V pravé ruce držel Pán ze Sipánu zlaté žezlo zakončené obrácenou pyramidou, na které bylo zobrazeno obětování zajatců. V levé ruce třímal stříbrné žezlo a jeden zlatý a jeden stříbrný prut. Na hlavě měl obličejovou masku. Zdobilo jej několik pektorálů složených ze stovek korálků z mušlí, náhrdelníky, kroužky v nose a náušnice. Kolem se našly i praporce z pozlaceného kovu našité na bavlněnou látku.

Kromě toho zde byly nalezeny zlaté a stříbrné ceremoniální nože, zlaté řehtačky, miniaturní soupravy zbraní, další zlaté a stříbrné náhrdelníky, náprsníky z korálků a mušlí a mnoho dalšího bohatství. Celkem bylo v hrobce odhaleno 451 zlatých, stříbrných, měděných, textilních a péřových předmětů, jež měly Pána ze Sipánu doprovázet v posmrtném životě.

Vše bylo vyrobeno s neuvěřitelnou precizností a dokonalostí. Nechyběly ani obřadní pomůcky.

Indiáni zbudovali obří umělou sopku. K čemu záhadná pyramida sloužila, netušíme
Magazín

Indiáni zbudovali obří umělou sopku. K čemu záhadná pyramida sloužila, netušíme

Krok za krokem

K hrobu Pána ze Sipánu se archeologové dostávali postupně – nejprve narazili na Strážce. Ostatky muže s měděnou přilbou a štítem v ruce svědčily o pohřbu vsedě a s amputovanýma nohama, aby nemohl opustit své strážní postavení. Nejcennější hrobka se ukrývala až za ním. Byla zapečetěná a uprostřed se nacházel dřevěný sarkofág s ostatky muže oblečeného v plném královském oděvu, obklopeného množstvím obětních darů, které ho měly provázet v posmrtném životě. Muž byl pro svůj lid nesporně považován za člověka s božskou mocí.

O rok později zde byla nalezena i druhá hrobka, v níž odpočíval také kněz z kmene Moche. Podle posmrtného vybavení se zřejmě jednalo o druhého po samotném Pánu. I on byl doprovázen strážcem a dvěma ženami a v jeho hrobce byly nalezeny rituální předměty a další cennosti.

Postupně byly nalezeny i další hrobky, mezi nimi i další pokrevní příbuzný Pána ze Sipánu, který dostal i podobné jméno - "Starý pán ze Sipánu", a to proto, že hrobka byla ještě starší.

Do roku 2007 bylo v Huaca Rajada nalezeno celkem čtrnáct elitních hrobek a zdá se být zcela jasné, že mnoho dalších na své objevení ještě čeká.

Pán ze Sipánu nyní odpočívá ve městě Lambayeque, v muzeu ve tvaru pyramidy postaveném pouze pro něj. Všechny v hrobce nalezené předměty jsou zde k vidění, stejně jako zrekonstruovaná tvář samotného vládce, jíž můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.ancient-origins.net

en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_Sipan

greenmochila.com

Tagy Andy hrobka Lambayeque Lima Machu Picchu Peru Sipán Tutanchamon Wikipedie