Pán ze Sipánu

Tým archeologů spolu s dalšími odborníky z Brazílie podnikl obdivuhodnou cestu, aby obnovil tvář pána Sipánu. Za pomoci nejmodernější technologie vznikla realistická 3D rekonstrukce válečníkovy tváře.

Tým složený z nejlepších odontologů a forenzních specialistů pečlivě rekonstruoval každý složitý detail rysů starověkého válečníka. Díky jejich nasazení se podařilo vzkřísit tvář, která bývala chloubou prastaré civilizace Moche. Éry vzkvétající v rozmezí let 1 a 800 n. l. podél severního pobřeží Peru.

Hrobka Pána ze Sipanu, objevená v roce 1987, odhalila celou řadu detailů o starověké civilizaci Moche a je svým rozsahem totožná s objevem hrobky egyptského krále Tutanchamona. „Relativně vzato jsou Pán ze Sipánu a Tutanchamon dvě nejvýznamnější osobnosti svých kultur, vzhledem k jejich umístění a době vzniku," uvedl renomovaný archeolog Walter Alva.

Právě Alva hrál klíčovou roli při odkrývání Pánovy hrobky a upozornil na podobnost s králem Tutem. 

Civilizace Moche, vzkvétající ve venkovském prostoru, kde převládali zemědělci a rybáři, zanechala v historické struktuře Peru hlubokou stopu. Provedená 3D rekonstrukce osvětlila vzhled Pána ze Sipánu a symbolicky přemostila jeho spojení s moderním domorodým obyvatelstvem. 

Alva také zdůraznil nápadnou podobnost mezi rysy dávného válečníka a rysy současných potomků národa Moche.

Obří poklad

Proces obnovy tváře pána ze Sipánu byl nákladnou a složitou operací. Bylo potřeba zachovat jedinečné deformace lebky: „Stav lebky byl dobře zachovaný. Proces rozebírání jednotlivých částí tak, aby zůstaly anatomicky kompatibilní, nám ale zabral hodně času. Poté následovala technická aplikace forenzních postupů," uvedl Paulo Dias, forenzní odontolog výzkumného týmu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Za pomoci uhlíkového datování se zjistilo, že pán ze Sipánu žil přibližně do roku 290 n. l. Jeho odkaz v rámci kultury Moche se považuje za přímé předchůdce slavné civilizace Inků, která později ozdobila kroniky peruánských dějin.

Spolu s nálezem hrobky pána ze Sipánu vědci objevili i obří poklad zahrnující Sipánovi vzácné náušnice, zlatý náhrdelník či původní vlajky Sipánu.

Peru je pokladnicí starověkého dědictví a může se pochlubit mnoha archeologickými nalezišti starými tisíce let, jejichž součástí jsou ty nejrozmanitější kultury.

3D replika rekonstruované tváře pána ze Sipánu se nachází v Muzeu královských hrobek v Sipánu. Je důkazem spojení mezi dávnou historií a moderní dobou.

Zdroje: www.archaeology.org, www.blendernation.com, www.reuters.com