V roce 1889 byla v Nampě ve státě Idaho nalezena malá hliněná soška. Záhadou ale je, kdo ji v té době mohl vyrobit. Podobná díla vyráběli jen příslušníci druhu Homo sapiens, ale existence podivné sošky ukazuje, že lidé moderního typu žili v Americe mnohem dříve, v období pliocénu a pleistocénu. Na video o tomto nálezu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Náhodný objev přepisuje historii

V roce 1887 byla v Idaho založena společnost na vyhledávání artézské vody. K tomu bylo potřeba udělat vrty a v jednom z nich byl v hloubce kolem 30 metrů nalezen zvláštní předmět. Po jeho omytí se objevila malá lidská postava. To samozřejmě všechny udivilo a postavu se rozhodli poslat na zkoumání. Nálezci popsali sošku jako "předmět asi 3 cm dlouhý, pozoruhodný dokonalostí, s jakou představuje lidskou postavu. Jedná se o ženskou postavu s detaily provedenými v realistických obrysech."

Předmět se postupně dostal do rukou několika odborníků, kteří jím byli zcela okouzleni. Figurka byla silně potřísněna oxidy železa, což je charakteristické pro nánosy z úrovně 30 metrů. Archeolog F. W. Putnam z Harvardovy univerzity si na předmětu všiml charakteru železných inkrustací na povrchu, což svědčilo o značném stáří relikvie. To potvrzovalo pravost sošky, protože skvrny bezvodého červeného oxidu železitého se nemohly vytvořit na žádném falešném předmětu.

Figurka z Nampy je kontroverzní

Figurka je pouhých 38 mm velká panenka z pálené hlíny. Zobrazuje ženskou postavu se šperky a oblečením. Je velmi opotřebovaná, ale přesto má náznaky, které představují oděv nebo šperk kolem hrudi a krku. Pravá noha figurky je ulomená.

Podle současných darwinistických evolučních teorií byly figurky, jako je ta nalezená v Idahu, vyrobeny pouze moderními lidmi, kteří se na Zemi objevili teprve před 200 000 lety. Figurka z Nampy tedy silně zpochybňuje evoluční scénář. Odborníci jsou si totiž jisti stářím dva miliony let, což značně předstihuje jakékoliv jiné hliněné artefakty a příchod lidstva do Ameriky.

S tím však velká většina vědecké obce rozhodně nesouhlasí.

Venuše, zázrak nebo podvod?

Podle některých archeologů spíše předmět rychle sestoupil do nitra země v důsledku geologického jevu nebo byl přemístěn vrtným mechanismem, který figurku původně odhalil. Připouštěli by proto stáří několik tisíc let, rozhodně ne milióny. Není vyloučeno ani to, že předmět tohoto charakteru mohl sestoupit z povrchu nějakou puklinou nebo vodním tokem pronikajícím lávovými vrstvami a být zanesen nánosy plíživého tekutého písku za pomoci podzemních vod až na místo, kterého se vrták dotkl.

Jiní archeologové tvrdí, že artefakt je panenkou vyrobenou v 19. století indiány z kmene Pocatello či je figurka často přirovnávána k Tan-tanské venuši. A pak je tu skupina těch, kdo ji považují za pouhý podvod. Mezi nimi jsou i zmínění indiáni kmene Pocatello. Kolem sošky tedy existuje celá řada konspiračních teorií. Vzhledem ke kontroverzním okolnostem, za nichž byl artefakt nalezen, použili figurku z Nampy kreacionisté na podporu svých tvrzení, že je artefakt důkazem ztracené civilizace nebo cestování v čase. Objevují se však i názory, že artefakt je důkazem křesťanského vyprávění o potopě v Genesis.

Zdroje: afrinik.com, en.wikipedia.org/wiki/Nampa_figurine