Tento stroj – to je Panjandrum, nebo dokonce Velký Panjandrum. Vznikl proto, aby dokázal proniknout betonovým opevněním. K tomu bylo potřeba nejen vyvinout dostatečnou rychlost, ale musel být i pevný a těžký. A toto vše stroj panjandrum splňoval. Byl to mohutný, raketami poháněný a výbušninami naložený vůz, za jehož konstrukcí stála britská armáda během druhé světové války. Už víte, o jaký stroj jde?

O život šlo nejen psovi, ale i generálům

Vysoce experimentální projekt ale nebyl nikdy v boji použit. Kutálející se raketová bomba určená k zabíjení nacistů místo toho málem zabila psa. Tím úspěch projektu skončil. Zařadil se tak do kategorie vynálezů, které neuspěly. Jak by také ne, když už test zařízení skončil honbou psa za zbloudilou raketou i útěkem generálů a veřejnosti, kteří se báli o život.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Spousty pokusů, výsledek: STOP!

Neúspěšný test se odehrál na pláži a jednalo se už o několikátý pokus. Dokonce oproti prvnímu fiasku vylepšený. Podivné kolo bylo napodruhé vybaveno více než sedmdesáti korditovými raketami a stabilizačním třetím kolem. Rané testy ukázaly, co bude vždy největším problémem Panjamdrum. Jednalo se o jeho ovládání.

Když bylo „kolo“ vypuštěno, nejprve se řítilo terénem, načež se řada raket o hmotnosti 9,1 kg oddělila. Ohrožovala shromážděné diváky i vojáky a explodovala pod vodou. I tak byly ale učiněny další dva pokusy, které však jen potvrdily neschopnost stroje. Ukázalo se, že Panjandrum není schopno se důsledně pohybovat v obecném směru nepřítele. Přesto byla učiněna poslední zkouška.

I poslední zkouška dopadla fiaskem

Bylo naplánováno provedení závěrečné zkoušky před řadou úředníků a vědců námořnictva, dokonce s oficiálním fotografem. Tento den byl popsán Brianem Johnsonem pro dokumentární film Tajná válka z roku 1977 z produkce BBC. „Zpočátku šlo vše dobře. Panjandrum se převalil do moře a začal mířit ke břehu (…) Když fotograf uslyšel blížící se řev, vzhlédl od hledáčku a uviděl Panjandrum, jak vrhá živé rakety na všechny strany a míří přímo k němu. Když utíkal jako o život, zahlédl shromážděné admirály a generály, jak se potápějí do úkrytu za oblázkovým hřebenem do propletenců z ostnatého drátu. Panjandrum nyní mířilo zpět k moři, ale narazilo na písek, kde se rozpadlo v prudkých explozích, rakety se velkou rychlostí rozletěly po pláži.“

Poté byl projekt okamžitě zrušen z bezpečnostních důvodů.

Co je Panjandrum?

Původně mělo toto zařízení sloužit k tomu, aby proniklo vysokým, až dva metry silným betonovým opevněním, které tvořilo část Atlantického valu. Jeho úkolem bylo i to, že mělo být možné jej vypustit z výsadkových plavidel. Vývojáři zjistili, že k vytvoření průlomu v takové zdi o velikosti tanku by bylo zapotřebí více než 1 000 kg výbušniny. Tak vznikla zbraň nazvaná "Velké Panjandrum".

Stroj se skládal z ocelového bubnu naplněného výbušninami, zavěšeného mezi dvojicí dřevěných kol s ocelovými běhouny. Zbraň měly pohánět sady korditových raket připevněných ke každému kolu. Konstruktéři mysleli, že zařízení by bylo schopné dosáhnout rychlosti kolem 100 km/h.

Dnes můžeme s jistotou říci, že Panjandrum je jedním z nejbláznivějších a nejvýbušnějších neúspěchů moderní vojenské historie. Místo prolomení mohutné německé obrany na plážích Normandie vystrašilo generály a zabilo psa.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Panjandrum, www.wired.com