Příběh a obraz, který po něm zůstal, je jedním z nejhmatatelnějších důkazů pravdivosti mariánských zjevení. Podle příběhu o Panně Marii z Guadalupe měl chudý domorodý muž jménem Juan Diego vidění překrásné indiánské mladé ženy na kopci Tepeyac. Ten byl pro Aztéky posvátným místem.

Juanovo zjevení

Žena se mu představila jako Panna Maria, matka Ježíše. Zjevila se mu a požádala Juana, aby vyzval biskupa, aby na místě jejího zjevení nechal postavit kostel na její počest. Biskup však Diegovu vzkazu nevěří a žádá důkaz, že se setkal s Bohorodičkou. Panna Marie vyzve Juana, aby na vrcholu hory natrhal růže a přinesl je církevnímu hodnostáři. Růže tam Juan skutečně najde, a to i přesto, že je zima. Růže zabalené v plášti pak nese biskupovi, který uvěří v pravdivost jeho slov. Žena navíc zanechá svůj obraz na kousku pláště Juana Diega, který byl vyroben z kaktusových vláken. Na jedno ze ztvárnění zjevení se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tento obraz se proslavil jako Tilma Juana Diega a je vystaven v bazilice Panny Marie Guadalupské. Na Tilmě Juana Diega je vyobrazena žena tmavé pleti s evropsky vypadající tváří, která má na sobě modrozelený plášť zdobený hvězdami. Tento obraz Panny Marie Guadalupské se stal předmětem velké úcty a mexický lid jej považuje za symbol lásky a ochrany Panny Marie.

Příběh přesáhl hranice a stal se modlou

Příběh o zjevení Panny Marie Guadalupské se rychle rozšířil po celém Mexiku a obraz na Tilmě se stal mocným symbolem spojení Panny Marie s domorodým obyvatelstvem. Panna Maria Guadalupská se postupně stala symbolem jednoty, naděje a víry pro lidi všech ras a dodnes je jednou z nejoblíbenějších a nejuctívanějších náboženských ikon v Mexiku i mezi Mexičany.

Ačkoli existuje mnoho teorií o pravosti a nepravosti obrazu, význam se nevytratil. Někteří dokonce tvrdí, že obraz Panny Marie Guadalupské není malbou, ale obrazem podobným fotografii. Dodnes jej vědci zkoumají a diskutují o něm a katolická církev obraz prohlásila za zázračný. Na video o něm se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Omezené výzkumy zázračného obrazu

Nad obrazem si experti lámou hlavy. Dokonce i oko Panny Marie Guadelupské vypráví vlastní příběh. Díky elektronovému mikroskopu bylo v oku odhaleno vyobrazení 12 postav, které jsou běžným pohledem neodhalitelné. Nikdo by je nedokázal namalovat tak malinké, rozhodně ne lidská ruka. I samo Mariino oko je totiž mikroskopické. Jednou z postav je i samotný Juan Diego i onen biskup…

Nabízí se otázka, kdo tyto postavy v oku z otisku vytvořil? Celý obraz je totiž vytvořen zcela neznámou technikou. Dokonce ani při prosvícení obrazu infračervenými paprsky se nenašel žádný podklad, na který by mohla být malba nanesena.

Je opravdu možné, že obraz zachycuje Pannu Marii ve chvíli, kdy indián přinesl církevním hodnostářům růže? V oku člověka se přece odráží to, na co se právě dívá. Navíc jsou stejné osoby přítomny v levém i pravém oku, a to v různých poměrech, stejně jako se obrazy přenášejí lidskýma očima.

Záhada dodnes není objasněna a obraz nadále zůstává jednou z největších vědeckých záhad.

Zdroje: epochalnisvet.cz, aleteia.org