Jan XII.: Zvrhlý papež proměnil Svatý stolec na nevěstinec a kasíno

Tomáš Mrzena | 14. 9. 2019
Alexandr VI.
Benedikt IX.
Jan XII.

Papežství je nejstarší volený úřad na světě. Za dva tisíce let se v něm vystřídalo 265 mužů. Někteří z nich uvrhli svatý stolec do období temna. Měli jít příkladem, místo toho se stali symbolem nejhlubšího lidského úpadku. Sexuální orgie, incesty nebo vraždy. I svatí otcové se dopouštěli kontroverzních a odporných skutků. 

Nevzdělaný zvrhlík

Jedním z nejzvrhlejších svatých otců byl Jan XII. (vládl v letech asi 937-964). Syn významného římského knížete Albericha II. se do úřadu dostal už v šestnácti letech. Jiné prameny uvádějí o dva roky více. Svatý stolec každopádně obsadil nevzdělaný a nevybouřený zbohatlický synek. Stěží uměl psát, latinu neovládla vůbec. Papežská mitra a berla pro něj neznamenaly žádný důvod ke změně životního stylu. S nebývalou mocí si naopak začal ještě více užívat. Lateránský palác coby vznešené papežské sídlo změnil v kombinaci obrovského nočního klubu a nevěstince. Zařídil si rozsáhlý harém, ale ani to mu pro ukojení chtíče nestačilo. „Žádná počestná žena se neodvážila na ulici, neboť Jan prznil všecko - dívky, vdané ženy i vdovy, a to rovnou na hrobech apoštolů," tvrdil o něm cremonský biskup Liutprand. „Papež rozhazuje jmění kuplířům a děvkám a žádná slušná žena se už na pouť do Říma neodváží," líčily tehdejší město andělů jiné prameny.

Smrt v náručí milenky

Zvrácený sexuální chtíč se Jan neostýchal ukojit ani na své matce a sestrách, které jeho úchylku snášely jen s tichým odporem a se slzami v očích.

Nešlo ale jen o sex. Jan neváhal kolem sebe rozsévat smrt a strašlivé tresty. Svého rádce třeba nechal bez zjevného důvodu oslepit, dalšího kardinála, který se mu znelíbil, nechal vykastrovat. Nebohý muž na následky drastického zákroku zemřel. Naopak svým kumpánům rozdával plným hrstmi peníze a tituly. Biskupy světil kdesi v konírně, jednomu z nich bylo dokonce jen deset let.

Když ale začal brojit proti římskému císaři Oto Velikému, který ho doposud podporoval, narazil. Ota vytáhl do Říma a Jan musel uprchnout. Ota dosadil do úřadu Lva VIII. ale sotva vyrazilo k domovu, Jan se vrátil a Lva vyhnal. Rozzuřený císař se chystal k protiúderu, ale osud rozhodl jinak. Jan se ve funkci rychle vrátil ke svým starým zvykům. Při návštěvě jedné ze svých četných milenek jej přistihl žárlivý manžel. Ve tmě nepoznal, koho má jeho žena v posteli, a při potyčce jej zabil.