Velmi zvláštní byl už způsob, jakým se Jan XII. stal hlavou církve. Místo mu krátce před svou smrtí vyjednal jeho vlivný otec, římský princ Alberich II. ze Spoleta, třebaže tím porušil církevní pravidlo nediskutovat o nástupci papežského stolce, dokud je stávající papež ještě naživu. Klerikové pak jeho syna v závěru roku 955 skutečně zvolili, ačkoli šlo o velmi mladého a nezkušeného chlapce.

Dodnes je sporné, kolik mu vlastně bylo v té době let. Pokud ho Alberich zplodil se svou zákonitou manželkou, byl by se narodil v roce 937 a papežem by se stal v pouhých 18 letech. Některé zdroje ale uvádějí, že jeho matkou byla ve skutečnosti Alberichova konkubína, která ho porodila o sedm let dříve.

Nic to ovšem nezměnilo na skutečnosti, že se Jan XII., vlastním jménem Oktavián, choval jako nevybouřený zajíc, miloval hony, hry i víno a především ženy. Zapletl se s milenkou svého zesnulého otce, svedl vlastní neteř a vystřídal nesčetné množství vdov i vdaných žen. Současníci ho obviňovali, že učinil z Vatikánu nevěstinec.

Kdo se mu však opovážil vzdorovat, se zlou se potázal. Svého zpovědníka nechal Jan XII. oslepit a poté zavraždit, jiného duchovního napřed vykastroval, než ho také zabil. Navíc proslul prodejem církevních titulů; za peníze neváhal učinit biskupem desetiletého chlapce. (Zdroj: www.avclub.com, únor 2018)

V Evropě žil jen jediný muž, kterého se Jan XII. opravdu bál. Německý král Ota I. Veliký mu v počátcích pomohl upevnit moc v Itálii a na oplátku od něj získal císařský titul. Mladý papež se však začal strachovat, že tím Otovi předal přílišnou moc, a začal se za jeho zády paktovat s italskou poraženou šlechtou. "Ota rychle pochopil, že Jan je nespolehlivý, nemorální a tak trochu podvodník," říká americký historik Thomas Noble. (Zdroj: www.time.com, leden 2017)

Ota I. samozřejmě věděl o papežových četných milostných avantýrách. Nebylo těžké nasbírat řadu důkazů, které by vedly k Janovu sesazení. Jan okamžitě pohrozil, že exkomunikuje každého, kdo by se pokoušel hlasovat proti němu. Když však Ota přitáhl do Říma i s armádou, zbaběle utekl. Císař na papežský stolec dosadil vlastního kandidáta, Lva VIII.

Jenže jakmile se Ota vydal na zpáteční cestu do Německa, Jan XII. byl zpátky v Římě, konkurenta vyhnal a s jeho přívrženci si krvavě vyřídil účty. Ota se doma dlouho neohřál. Vypravil se do Vatikánu znovu, aby se zvráceným papežem skoncoval jednou provždy.

Mohl si ale ušetřit námahu. Dílo za něj vykonal zhrzený manžel, kterému papež svedl (nebo znásilnil) ženu. Bez ohledu na jeho postavení ho na místě ubil k smrti. Mladý papež tak setrval u moci necelých 9 let.