Dokážeme si představit, jaký poprask by ve svaté církvi vyvolalo zjištění, že na papežský stolec usedla žena přestrojená za muže. Dcera Evy, která svedla Adama ke hříchu a napříště směla komunikovat s Bohem jen prostřednictvím svého manžela! Bytost ženského pohlaví, jež měla ve středověké společnosti i v církevní hierarchii zásadně podřadné postavení...

Kdyby se byl takový skandál opravdu odehrál, církev by se jistě snažila vymazat omyl z paměti lidstva. Přežily by jen ústně podávané legendy. Možná se to stalo právě v případě tajemné Jany, která údajně v letech 856 až 858 zastávala funkci papeže pod jménem Johannes Anglicus.

Podle kroniky Martina z Opavy sepsané ve 13. století se Jana narodila v německém Mainzu a od mládí měla "zvláštní zálibu v nošení mužských šatů". V mužském úboru pak odcestovala do Atén, kde získala neobyčejné vzdělání a svými znalostmi následně okouzlila celý Řím. Coby učitelka se zde těšila takové vážnosti, že byla zvolena papežem. Nikdo přitom netušil, že je ženou.

Během svého pontifikátu otěhotněla se svým společníkem a přímo na ulici porodila dítě. Rozhořčený dav ji za to na místě ubil k smrti a církev její jméno ze seznamu římských biskupů vyškrtla. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Historici se dnes přiklánějí k názoru, že příběh vznikl až v období vrcholného středověku jako satira kritizující pokrytectví římskokatolické církve. Australský archeolog Michael Habicht se ale domnívá, že existenci ženské papežky by mohly potvrdit nedávno nalezené denáry s monogramem dosud neznámého papeže Jana.

Habicht je porovnal s mincemi přisuzovanými období vlády papeže Jana VIII. (872-882) a dospěl k závěru, že jde o zcela odlišný design. "Mince musely patřit jinému papeži jménem Jan; možná to byl právě Johannes Anglicus, tedy potenciální papežka Jana," uvedl vědec. Vzhledem k tomu, že žádný další Johannes se v oficiálním seznamu papežů z 2. poloviny 9. století nevyskytuje, nabízí se možnost, že šlo opravdu o nějakou "černou ovci", na níž se mělo zpětně zapomenout. Třeba právě kvůli nepřijatelnému pohlaví. (Zdroj: www.livescience.com)