Některé jevy na obloze jsou vysvětlitelné, na jiné se zejména milovníci nadpozemských jevů dívají jako na důkaz, podporující existenci mimozemských civilizací. Když bylo před týdnem v Houstonu v USA i na jiných místech spatřeno podivné červené světlo, s největší pravděpodobností se nejednalo o žádný převratný jev, a to ani přesto, že byl spatřen na různých místech na Zemi.

Různobarevné světelné sloupy jsou velmi efektní podívaná, ale dají se vysvětlit. V tomto případě vám vysvětlení přinášíme níže, jindy ale mohou být podobné úkazy způsobeny i dalšími událostmi, jako jsou například nově vypuštěné satelity Starlink společnosti SpaceX anebo vycházející planety Venuše, jak píše zdroj.

Červená záře v USA i v Egyptě

Co bylo důvodem oné zvláštní záře?

Sloupce červeného světla byly viditelné nejen ve Spojených státech, ale také o několik dní dříve třeba v Egyptě. Podívejte se na ně na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Světelné sloupy či světelné paprsky se objevují vlivem klimatických změn. Tyto byly s největší pravděpodobností způsobeny pohybem světla skrze ledové krystalky na obloze. Díky tomuto jevu pak vznikne právě světelný paprsek, který jakoby vystřeluje k obloze.

V obou oblastech totiž bylo podle meteorologů v inkriminovanou dobu nepříznivé počasí. Jak řekl hlavní meteorolog televize ABC13 Travis Herzog, toto počasí v okolí Texasu způsobilo, že byl vzduch vysoko nad zemí mimořádně chladný, což způsobilo podmínky pro vznik ledových krystalků ve vzduchu. Právě tyto krystalky, jak jsme řekli výše, umožnily světlu proniknout skrz ně, čímž byl vizuálně vytvořen záhadný světelný paprsek. Tento neobvyklý jev si ale většina lidé neumí bez vysvětlení zdůvodnit.

Na další záznam tohoto jevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Počasí nebo výbuch továrny?

Druhu hypotézou, jež se nabízí, je také vzplanutí v chemickém závodě nebo rafinerii v této oblasti, což je však právě vzhledem k poloze USA a Egypta velmi zvláštní. Zatím nepadlo žádné jednoznačné vysvětlení, ale s největší pravděpodobností nás ani tentokrát mimozemská civilizace nenavštívila.

Zdroje:

bgr.com, whatsuptoday.org, www.forbes.com