Pro starověké Peruánce byl prodloužený tvar lebky znakem sociálního postavení. Mnoho hlav z předinckých společností je proto "slzovitého tvaru". Ten má však s mimozemšťany jen málo společného. Je výsledkem deformace hlav kojenců z důvodu jasného sociálního rozlišení.

Lidé s prodlouženými lebkami

Příslušníky vládnoucí elity v některých částech Jižní Ameriky bylo před 700 lety velmi snadné rozpoznat - díky jejich vysokým, protáhlým lebkám. Ty se formovaly v kojeneckém věku převážně tím, že se ještě nedovyvinuté lebky svazovaly speciální technikou.

Uměle vytvořený tvar hlavy byl pak symbolem postavení a podle studie mohly přispívat k posílení pocitu společenství a kolektivní identity.

Tvrzení, že oční důlky peruánských lebek nalezených v oblasti Paracas dokazují mimozemský původ, se ukázal jako nepravdivý. Nalezené oči odpovídají lidským rysům a kuželovitý tvar lebky je podle odborníků pouze výsledkem zásahu člověka. Žádná důvěryhodná publikace ani zdroj nepotvrdily, že tyto lebky pocházejí od mimozemských bytostí.

Záhadná kultura Paracas

Koncem 20. let 20. století nalezl peruánský archeolog Julio Tello v peruánské oblasti Paracas stovky kuželovitých lebek. Jejich jedinečný tvar časem vyvolal řadu spekulací a konspiračních teorií, včetně různých tvrzení o původu "odjinud".

Nalezené lebky z Paracasu však mají společné DNA s jinými podlouhlými lebkami nalezenými mezi Černým a Kaspickým mořem.

Dle dalších výzkumů se ukázalo, že prodloužení není způsobeno pouze umělou deformací lebky, ale také genetikou, přičemž objem lebky některých nálezů je až o 25 % větší a o 60 % těžší než u běžných lidských lebek.

Zdroj: Youtube

Z vědeckého hlediska jde o důkaz, že nedocházelo jen k úmyslné deformaci svázáním nebo dokonce zploštěním hlavy, protože lebeční deformace může změnit tvar, ale nemění objem ani hmotnost samotné lebky.

Rekonstrukce tváře zvláštního tvaru

Vědci se tak pustili do práce, aby vyloučili všechny případné mýty. K tomu bylo zapotřebí velkého množství DNA testů, stejně jako rekonstrukcí tváří samotného kmene nalezených jedinců. Výsledky mluví za vše. Jedná se o lidské ostatky, které jsou z části potomci Indiánů.

Po rekonstrukci došli k závěrům, že oči jedinců byly lidské, tvar lebky je poznamenám její defromací. "Oční důlky jsou normální a naprosto v rámci lidských variací a vypadají jako oční důlky jiných lidských lebek z Peru," uvedla Melissa S. Murphyová, profesorka antropologie na Wyomingské univerzitě, která se specializuje na analýzu lidských ostatků z Peru.

Tvar hlavy sice neodpovídá standardům člověka, ale lidský je. Je výsledkem řízeného vývoje hlavy přikládáním látky, pásků nebo jiných zařízení, které z dlouhodobého hlediska mají zapříčinit trvalou změnu tvaru.

Prehispánské národy na jižním pobřeží Peru i jinde na tomto území se touto praxí zabývaly po tisíce let. Záměrné tvarování hlavy bylo formou kulturní úpravy těla, která označovala nejen identitu člověka, ale také rituály či to, jaké práci se věnoval.

Zdroje:

www.cbsnews.com

hiddenincatours.com

www.researchgate.net