Fyzik Howard Wiseman se svým týmem z Centra kvantové dynamiky rozpracovali teorii z roku 1957, která říká že vesmír se do dalších vesmírů rozvětvuje pokaždé, když je provedeno kvantové měření. V těchto světech se pak odehrávají všechny myslitelné možnosti všech dějů. V jednom z nich například zakopnete a spadnete, v druhém zakopnete, ale kolizi ustojíte, v dalším spadnete do náruče krásnému protějšku.

Kritici však existenci paralelní vesmírů zpochybňují ze dvou jednoduchých důvodů. Nedokážeme se do nich podívat, a navíc o nich ani nevíme. „My s tímto přístupem nesouhlasíme, proto jsme naši hypotézu pojmenovali jako teorii Mnoha navzájem se ovlivňujících světů," říká vědec.

Paralelní světy

Wiseman tvrdí, že paralelní vesmíry nejenže existují, ale také se ovlivňují. Nevyvíjejí se totiž nezávisle, ale ty, které spolu sousedí, na sebe působí malou odpuzující se silou. A to nezůstane bez následků. Tyto světy se stávají více odlišnými. Vzájemné odpuzování prý vysvětluje i často nepochopitelné děje kvantové mechaniky, jako je Ehrenfestův teorém, šíření vlnových paketů nebo energie nulového bodu.

Podle fyzika je náš vesmír jen jeden z mnoha. Všechny jsou stejně reálné, v daném okamžiku nevznikají, plynule existují v čase a mají přesně definované vlastnosti. „Pravděpodobnosti vznikají pouze kvůli naší nevědomosti o tom, který svět pozorovatel obývá," napsali vědci v článku vydaném v časopise Physical Review X.

Kvantová budoucnost

Hypotéza Mnoha navzájem se ovlivňujících světů by měla nabídnou možnost ověření jejich existence a poskytnout nový pohled na kvantové jevy. Jak přesně by to mělo probíhat však vědci nevysvětlili. Teoreticky by mělo jít o „otevření mysli a přijmutí nových možností". Tedy faktu, že výsledek děje nebo měření nemusí být konečný.

„Pokud počítáme s tím, že existuje pouze jeden svět, spoléháme se na newtonovskou mechaniku. Když věříme v paralelní vesmíry, používáme kvantovou mechaniku. Když se ale světy budou ovlivňovat, musí se vytvořit další teorie," říká Wiseman.

Hypotézu Mnoha navzájem se ovlivňujících světu může dokázat matematika nebo výzkum vlnění v časoprostoru. Teorie předpokládá, že paralelní vesmíry o sobě dávají vědět v radiačním pozadí. To může být zachyceno čidly vesmírné sondy.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.osel.cz, www.suenee.cz, www.sci-news.com, jsme.cz