Pochopit kvantovou teorii není jednoduché. Předpokládá, že hmota existuje současně ve všech možných konfiguracích. Do té doby, než ji pozorovatel přinutí zůstat pouze v jednom stavu.

Fyzik Howard Wiseman si se svým týmem z Centra kvantové dynamiky proto položil otázku, zda by se podobným způsobem nemohly chovat i paralelní vesmíry a pokud ano, jak by to asi vypadalo.

Rozhodl se rozpracovat teorii z roku 1957, jenž říká, že vesmír se do dalších kosmů rozvětvuje pokaždé, když je provedeno kvantové měření. V těchto světech pak probíhají všechny myslitelné scénáře, které se vzájemně neovlivňují.

V jednom například můžete zakopnout a pokračovat v cestě dál. V jiném spadnete na zem. V dalším si zlomíte nohu nebo vás zachytí náhodný kolemjdoucí.

Paralelní vesmíry

Wiseman však tvrdí, že paralelní vesmíry nejsou nezávislé. Naopak. Ty, které spolu sousedí, na sebe musí působit nějakou silou. A to nezůstane bez následků.

„Proto jsme naši hypotézu pojmenovali jako teorii Mnoha navzájem se ovlivňujících světů,” říká fyzik. Zároveň tvrdí, že tato interakce je zdrojem všech bizarních rysů kvantové mechaniky, které byly na naší planetě odhaleny experimentem.

Částice, jež procházejí zdí jako duch, nebo „rozhodnutí” vlny, jakou štěrbinou proletí. To vše je podle jeho týmu důkazem, že vedle naší reality je přítomna i jiná.

„Krása našeho přístupu navíc spočívá v tom, že pokud existuje jen jeden svět, naše teorie se redukuje na newtonovskou mechaniku. Naopak, v případě obrovského počtu vesmírů reprodukuje kvantovou mechaniku,” říká.

Budoucnost pro lidstvo?

Novou hypotézu prý mohou potvrdit výpočty nebo měření radiačního pozadí. To mohou zachytit kosmické sondy.

Howard Wiseman zároveň tvrdí, že „schopnost předvídat kvantové jevy pomocí paralelních vesmírů by mohla být velmi užitečná. Konkrétně by se mohlo jednat o modelování molekulární dynamiky, což je důležité pro definování chemických reakcí a působení léků.”

Zároveň je pochopení vzájemně interagujících vesmírů jedním ze způsobů, jak plánovat a vyhodnocovat experimenty. 

Zdroj: Youtube

Odezva fyzikální komunity ale byla po zveřejnění teorie Mnoha navzájem se ovlivňujících světů rozpačitá. Řada odborníků upozorňuje, že nikdo zatím netuší, jak kvantové variace detekovat. Stále totiž platí fakt, že je ovlivňuje pozorovatel.

Zdroje: www.theconversation.com, www.iflscience.com, www.sci.news