Teotihuacán byl dlouho významným městem a měl složitou historii, jejíž velká část ještě nebyla rozluštěna. V předkolumbovské éře patřilo k největším v Americe a žilo v něm nejméně 125 000 lidí. Místo Měsíční pyramidy má v sobě obrovskou magickou sílu. A nyní zde byl objeven tunel, jak říká i tento dokument:

Zdroj: Youtube

Měsíční pyramida měla několik náboženských funkcí, z nichž tou hlavní bylo veřejné rituální obětování. Archeologové našli v základech pyramidy velké množství obětních ostatků: mezi nimi byly kočkovité šelmy, draví ptáci, hadi a další. Tyto oběti lze pečlivě katalogizovat a zkoumat při pohledu na různé pohřby v různých vrstvách staveb. Archeologové dosud nalezli celkem 5 obdélníkových pohřebních obětních komplexů v rámci 7 vrstev pyramidy. Obětní a neživé obětiny byly pečlivě vybírány tak, aby reprezentovaly velké myšlenky teotihuacánské kosmologie. K těm patřily autorita, militarismus, lidské a zvířecí oběti, ženskost. Nešlo jen o pouhé uctívání jednoho vládce nebo božstva, ale o daleko vyšší hodnoty.

„Pod dohledem“ hory

Hora Cerro Gordo se možná nazývala Tenan, což znamená "mateřský nebo ochranný kámen". Pyramida Měsíce totiž zakrývá stavbu starší než Pyramida Slunce, která existovala před rokem 200 n. l. Měsíční pyramida byla postavena mezi lety 100 a 450 n. l., aby dotvořila bilaterální symetrii chrámového komplexu. Nyní se nachází na konci Aleje mrtvých, je propojena schodištěm a sloužila jako jeviště, na němž se prováděly rituální oběti zvířat a lidí.

Pyramida respektuje vztah Slunce a Měsíce

Existují důkazy o tom, že pyramida sloužila jako pohřebiště obětí. Rituální pohřby se prováděly proto, aby se legitimizovala přístavba další vrstvy pyramidy nad stávající.

Střídání mnoha panovníků a rychlé změny ideologií vedly v letech 250 až 400 n. l. k exponenciálnímu rozšíření Měsíční pyramidy. Plošina na jejím vrcholu sloužila k obřadům na počest Velké teotihuacánské bohyně, bohyně vody, plodnosti, země, a dokonce i samotného stvoření. Tato plošina a socha nalezená na dně pyramidy jsou tedy zasvěceny Velké bohyni.

Naproti oltáři Velké bohyně se nachází náměstí Měsíce s centrálním oltářem a originální konstrukcí s vnitřním členěním, která se skládá ze čtyř obdélníkových a diagonálních těles, jež tvoří takzvaný "teotihuacánský kříž".

Nečekaný objev nového tunelu v Pyramidě Měsíce se stal senzací.

Tunel – místo rituálu?

V rámci rituálů byly v pyramidě obětováni i lidé. A ačkoli je účel nově objeveného tunelu zatím nejasný, existují důkazy, že Pyramida Měsíce byla pravděpodobně využívána k rituálům, včetně lidských obětí.

Archeologové, kteří tajný tunel objevili, se domnívají, že odráží velké teotihuacánské památky a může představovat podsvětí v systému víry předkolumbovské, 2000 let staré civilizace, která jej vybudovala. O této civilizace se předpokládá, že předcházela Aztékům, kteří toto místo později obsadili.

Tunel je dlouhý a táhne se od centrálního náměstí známého jako Plaza de la Luna až k nedaleké pyramidě. Je hluboký asi 10 metrů a je podobný jiným tunelům, které byly objeveny v nedávné době, jako například tunel, který byl nalezen pod Chrámem opeřeného hada. Bohužel je však stále nedostupný.

Zdroj: Youtube

Novodobé technologie

Ačkoli se do tunelu zatím nikomu nepodařilo vstoupit, archeologové doufají, že se to změní. Tunel byl objeven díky metodě známé jako elektrická odporová tomografie. Tato novodobá technologie umí vytvořit snímky podzemních prostor a archeologové z mexického Národního institutu antropologie a historie používali tuto techniku v rámci konzervace centrálního náměstí. Na tunel narazili náhodou…

Zatím není jasné, k čemu mohl tunel sloužit, a archeologové plánují další výzkum, aby zjistili jeho účel a zda se v něm nacházejí další artefakty.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_the_Moon, www.nationalgeographic.org