Hádanka pro chytré

O tom, jaké je nejstarší ženské řemeslo, debatovat nemusíme. To přece každý ví. Jak to ale v tomto směru bylo u mužů? Víte? Nutno podotknout, že to měli o dost těžší než ženské pokolení.

Nejstarší mužské řemeslo mohli totiž vykonávat jen ti nejchytřejší a ani to jim předem nezaručilo jistý úspěch.

Přesto patřilo nejstarší mužské řemeslo k těm nejvíce poptávaným. Dáme vám nyní malou nápovědu. Mužům, kteří toto řemeslo vykonávali, se říkalo parazité. Tušíte, o co šlo?

Dnešní nadávka

Slovo parazit pochází z řečtiny a v překladu rozhodně neznamená škůdce, jak by asi většina z vás předpokládala. Pokud byl muž přezdívaný parazitem, živil se zcela jinak, než tím, že by škodil. Jeho zaměstnáním byla funkce společníka.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ve starověkém Řecku se tímto pojmem označovali lidé, kteří bavili lid na nejrůznějších společenských akcích. Parazité to ale neměli tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Museli být totiž schopní vést konverzaci na jakékoliv téma, od vojenských po filozofická.

Když však bylo potřeba, parazité recitovali básně, hledali pravý smysl života nebo byli nucení vyprávět vtipy způsobem, aby se jim každý u stolu smál.

Úspěch měl v tomto směru tedy pouze takový člověk, který toho byl schopný. Který byl natolik vzdělaný, aby mu zvolené téma nečinilo potíže.

Ti, kteří se osvědčili, patřili mezi společenskou elitu. Lidé je uctívali, zvali je, aby se spolu s nimi účastnili velkolepých hostin nebo je občas dokonce zvali na soukromé večírky k sobě domů.

Každý parazit měl jeden důležitý úkol. Zalíbit se svému “zaměstnavateli” natolik, aby s ním byl spokojený. Často tak parazité museli svým pánům lichotit a snažit se vetřít do přízně, aby daného statutu dosáhli.

Až později došlo k degradaci původně opěvovaného a váženého zaměstnaní. Důvod tomu zavdali převážně komici a divadelníci, kteří parazity začali ve svých představeních ztvárňovat jako postavy hodné posměchu.

Zároveň byly tyto postavy charakterově vykreslované jako chamtiví a dotěrní milovníci zábavy, kteří nic jiného nedělali. To původně vznosné slovo degradovalo na nadávku, jakou známe dnes.

Zdroje: www.quora.com, academic.oup.com, pictolic.com