Ze všech sil se snažil zjistit, co se děje. Na sestřičky volal francouzsky, anglicky i německy. Nakonec mu jeden lékař lámanou němčinou oznámil, že se jmenuje Andreas Northam a v nemocnici se zotavuje po autonehodě. Dienachův šok se prohloubil, když se na něj ze zrcadla díval úplně jiný muž. Myslel si, že je mrtvý nebo se zbláznil. „Jaký je rok?" zeptal se. „3906," odpověděl doktor.

Trvalo jen pár dnů, než švýcarsko-rakouský učitel pochopil, co se děje. Z okna hleděl na futuristické budovy, kolem nichž prolétávala levitující auta. Viděl stěny z křišťálu a seznámil se s lidmi, jež se dorozumívali telepaticky. Ti mu sdělili jeho diagnózu. Byl obětí vzácného psychického jevu s názvem Posun vědomí. Stavu, kdy cizí mysl nebo duše byla transportována do těla někoho jiného.

Muž z budoucnosti

Paul Amadeus Dienach se narodil v Curychu v roce 1884. Po ukončení studií začal na místní univerzitě vyučovat francouzštinu a němčinu. V roce 1917 onemocněl nemocí Encephalitis lethargica neboli Economova encefalitida, jež se na konci I. světové války projevila jako zhoubná pandemie. Mezi nejběžnější příznaky patřily akutní poruchy spánku, svalová bolest, obrna a prudké změny chování. Lidé často na několik minut až hodin usínali nebo upadali do kómatu. Ti, kteří tuto nemoc přežili, byli bezvýhradně postiženi určitou mírou trvalých následků.

Paulovi se v roce 1921 přitížilo natolik, že byl převezen do nemocnice, kde byl rok v kómatu. Když se probudil a jeho stav se zlepšil, přestěhoval se do Řecka, kde vyučoval francouzštinu. Tam potkal studenta jménem Georgios Papachatzis, s nímž se spřátelil. Po třech letech se ale Dienach rozhodl, že se vrátí zpět do Švýcarska. Papachatzisovi věnoval na památku svůj deník. Když se do něj mladík začetl, nevěřil svým vlastním očím. Na 800 stranách bylo popsáno, jak vypadá svět v roce 3906 a co lidstvo čeká ve 21. až 39. století.

Georgios Papachatzis byl deníkem ohromen. I přesto, že svému příteli vysloveně slíbil, že nikdy nikomu jeho tajemství neprozradí, v roce 1972 ho vydal pod názvem Kroniky z budoucnosti: Úžasný příběh Paula Amadea Dienacha.

Proroctví Paula Amadea Dienacha

Dienach ve svých poznámkách popisuje, že lidé z budoucnosti rodu Homo Occidantalis Novus („člověk západní nový“) jeho Posun vědomí zcela chápali. Vypravovali mu o řadě historických událostech. Odmítali mu však cokoli prozradit o 20. století, aby nemohl ovlivnit tok dějin.

Učitel si tak zaznamenal, že v letech 2000 až 2300 n.l. se bude lidstvo potýkat s řadou problémů způsobenými přelidněním, zničeným ekosystémem a ekonomickou nerovností. Nedostatek potravy, stres a místní války vyvrcholí kolonizací Marsu, ke které dojde v roce 2204. O šedesát let později však novodobé Marťany zahubí katastrofická událost.

O sto let později přijde další tragédie. Starý kontinent bude zničen jadernou válkou. Na začátku 24. století bude vytvořena nová celosvětová vláda, jež celou populaci Země sjednotí do jediného národa. Bude se však jednat jen o další sytém totalitního režimu. Nová temná éra skončí až okolo roku 3400. V roce 3382 ji naruší muž jménem Alex Volky. Ten naučí lidstvo, jak prostřednictvím meditace odemknout skutečnou sílu ducha. Možnost hyperintuice způsobí mutaci mozku.

Zdroj: Youtube

Mezi lety 3400 až 4000 n.l. bude probíhat nový „Zlatý věk“. Ve společnosti přestanou existovat peníze a soukromý majetek. Oblečení, bydlení, jídlo a doprava budou k dispozici zadarmo. Lidé přestanou měřit svůj úspěch hmotnými standardy, ale na základě svého duchovního vývoje a sebezlepšování. Do práce se bude chodit jen dva roky, od 17 do 19 let. Celosvětová populace bude mít méně než miliardu lidí. Všeho tak bude dostatek.

Zdroj:

www.veksvetla.cz, www.historyofyesterday.com