V dechberoucím vyprávění, které se čte jako kniha z daleké budoucnosti, se ponoříme do neobyčejného zážitku Pavla Amadea Dienacha. Učitel Dienach upadl v roce 1921 kvůli záhadné nemoci do kómatu. Během tohoto rok trvajícího stavu bezvědomí se jeho vědomí přeneslo do roku 3906 našeho letopočtu, kde se ocitl ve světě, který byl úžasný a zároveň hluboce znepokojivý. Podívejme se společně na video:

Zdroj: Youtube

Vědomí na cestě časem

Dienachova neuvěřitelná cesta začala v lékařských análech na počátku 20. století, kdy upadl do hlubokého kómatu, které zmátlo lékaře. Jeho vědomí se však vydalo na cestu časem. Probudil se v roce 3906 a obýval tělo muže jménem Andreas Northam, obyvatele této vzdálené doby. Zjištění, která si Dienach z této cesty přinesl, nejsou nijak znepokojivá.

Ve svém deníku Dienach odhalil, že v letech 2000 až 2300 n. l. se lidstvo potýkalo se známými problémy: přelidněním, ničením životního prostředí, ekonomickými rozdíly a neustálými místními konflikty. Byl to závod o přežití, který zastínila neúprosná honba za bohatstvím, a na vnitřní růst a duchovní rozvoj tak zbývalo jen málo času.

Cesty na Mars, kolonizace a mnohem více…

Ve 22. století se lidstvo odvážně vydalo na Mars s 20 miliony kolonizátorů, ale tento sen se změnil v noční můru, když katastrofická událost v roce 2265 tuto marťanskou civilizaci vyhladila a zničila tak veškeré další pokusy o kolonizaci rudé planety.

V roce 2309 se svět ponořil do katastrofálního globálního konfliktu, který zdecimoval značnou část lidské populace. Nejvíce tento konflikt zasáhl žlutou a černou rasu.

V roce 2396 se popelem těchto temných časů začalo šířit celosvětové probuzení. Vznikl Globální parlament, který se neskládal z politiků nebo obchodníků, ale z vědců, technologů a humanitních pracovníků. Peníze, jak je známe, přestaly existovat, zdroje byly spravedlivě rozděleny a přelidnění, klimatická, výživová a ekologická krize byly vyřešeny. Lidstvo však zůstalo spoutáno nacionalistickým vědomím a bránilo se zrodu planetárního uvědomění.

Co je „hypervize" nebo "hyperintuice

Až v roce 3382 došlo k mimořádné události, která lidstvo vytrhla z otupělosti. Fenomén nazvaný "hypervize" nebo "hyperintuice" poskytl jednotlivcům přímý přístup k hlubokému duchovnímu poznání a nesmírné tvůrčí síle. Znamenalo to počátek nového "zlatého věku", kdy se pozornost společnosti přesunula od materiálního bohatství k emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu rozvoji.

Univerzální tvůrce

Mezi lety 3400 a 4000 n. l. se objevila třída "univerzálního tvůrce", která ztělesňovala vlastnosti filozofa, umělce, vědce, mystika a dalších. Zmizelo soukromé vlastnictví a nerovnost byla založena pouze na cti a pověsti. Lidé pracovali pouze dva roky za celý život, měli k dispozici hojnost zdrojů a minimum zákonů. Počet obyvatel se snížil pod miliardu a společenské neduhy téměř neexistovaly.

I uprostřed této zdánlivé utopie však Dienachovo vyprávění naznačuje přetrvávající formu rafinované tyranie a hluboký nedostatek duchovního elánu. "Zvláštní doba temna" přetrvávala až do roku 3400, kdy pozoruhodná mutace v lidském mozku zažehla skutečný potenciál jednotlivců.

Dienachova odhalení vykreslují budoucnost oscilující mezi temným zoufalstvím a osvíceným blahobytem a nechávají nás přemýšlet o trajektorii lidstva tváří v tvář našim vlastním činům.

Zdroje: www.bizsiziz.com, historyofyesterday.com, magazin.cz