Zatímco Dienach ležel v kómatu, jeho vědomí se vydalo na nevídanou cestu a překročilo hranice naší reality. Ocitl se v roce 3906 našeho letopočtu, na Zemi budoucnosti, která byla stejně tak úchvatná jako děsivá. Nevysvětlitelným způsobem obýval tělo muže jménem Andreas Northam, který v této vzdálené době žil.
Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Setkal se s lidmi budoucnosti

To, co Dienach v této době zažil, se vymyká racionálnímu chápání. Zdálo se, že v roce 3906 lidé této budoucí Země pochopili jeho potíže, které označovali jako "vědomý skluz". Sdíleli s ním celé obrazy dějin lidstva od 21. do 39. století. Záměrně však vynechali jakékoli podrobnosti týkající se 20. století, protože se obávali, že by to mohlo narušit běh dějin, kdyby se vrátil.

Co říká jeho deník?

Po probuzení z kómatu se Dienach ocitl zpět v roce 1922, ale s myslí překypující vědomostmi a poznatky z budoucnosti. Uvědomil si, že jeho čas je omezený. Proto se s obrovským úsilím rozhodl své ohromující zážitky pečlivě zaznamenat do deníku.

Odhalení Paula Dienacha o budoucnosti jsou fascinující a mrazivá zároveň:

Chmurná léta (2000-2300 n. l.): Úsvit 21. století předznamenává pro lidstvo temné období. Zemi sužuje přelidnění, ekologická devastace, ekonomické rozdíly a globální konflikty. Lidé jsou v zajetí neúnavné honby za finančním přežitím, což ponechává jen málo prostoru pro sebepoznání a duchovní růst.

Nešťastná kolonizace Marsu (2204-2265 n. l.): V roce 2204 se lidstvo pouští do rozsáhlé kolonizace Marsu s 20 miliony obyvatel. V roce 2265 tragicky vyhladí přírodní kataklyzma veškerý marťanský život a odradí tak od dalších kolonizačních pokusů.

Velká globální válka (2309 n. l.): Kulminace nevyřešených globálních problémů vyústí v roce 2309 v katastrofální globální válku. Tento ničivý konflikt trvá celé století a vede k téměř úplnému vyhynutí některých ras a potřebě nastolit nový světový řád.

Zrod globálního parlamentu (2396 n. l.): Z chaosu vzniká Globální unie národů, která vyvrcholí založením Globálního parlamentu. Pozoruhodné je, že tento řídící orgán není složený z politiků nebo obchodníků, ale z vědců, technologů a humanitárních osobností. Peníze, jak je známe, se stávají zastaralými a dochází k přerozdělení zdrojů, což ukončí přelidnění, klimatické potíže a ekologické krize.

Zlatý věk (3400-4000 n. l.): Po staletích převratů lidstvo vstupuje do "zlatého věku". Lidé pracují pouhé dva roky svého života a užívají si života naplněného citovým, duševním a duchovním růstem. Materiální bohatství ztrácí na významu a jedinci měří úspěch osobním rozvojem a sebezdokonalováním.

Duchovní probuzení (3382 n. l.): Lidstvem prochází transformační fenomén, který jednotlivcům propůjčuje nevídané duchovní schopnosti a přístup k hlubokému poznání.

Cestoval skutečně časem?

Dienachovo vyprávění sice působí fantasticky, ale detaily jsou příliš spletité na to, abychom je mohli rovnou odmítnout. Události, které popsal, rezonují s našimi současnými globálními problémy a nadějemi na lepší budoucnost.

Mohl Pavel Dienach během svého kómatu skutečně cestovat časem? Tato otázka přetrvává a nechává nás přemýšlet o záhadné povaze naší existence a o možnostech, které leží za hranicemi našeho chápání.

Zdroje: www.dailystar.co.uk, www.bizsiziz.com, exemplore.com