Ukryté celá desetiletí

Stovky a stovky let o pět tisíc let starém městě věděli jen mořští živočichové, dokud ho v roce 1967 neobjevil oceánograf Nicholas Fleming z britské University of Southampton. Bylo pojmenované podle apoštolů Petra a Pavla. Jak se ale uvádí, už v roce 1904 se řecký geolog Fokion Negris domníval, že mezi ostrůvkem Elafonisos a Lakónií pod mořskou hladinou leží město. Nicméně jeho objevení mu připisované není.

Takže zpět k profesoru Flemingovi. Ten se rok po svém nálezu do Řecka vrátil s archeology z Cambridge University a spolu s řeckým profesorem Angelosem Delivoriasem město zmapovali a datovali. V 2007 začali podmořské město zkoumat Britové Jon Henderson a Chryssanthi Frenchman z Nottinghamské univerzity spolu s Iliasem Spondilisem z Úřadu řeckých podmořských starožitností.

S rozvojem moderních technologií výzkum postoupil dál v roce 2009 v rámci Hendersonova výzkumného projektu, který jeho tým ukončil v roce 2013. Pomocí laserových skenů pak byly vytvořené 3D modely města.     

Svět neznámé civilizace

Objev podmořského Pavlopetri má nesmírný historický význam a předčil všechna očekávání archeologů. Z města, které se rozkládá na 30 000 m² se zachoval půdorys. Pomohl badatelům vytvořit si obrázek o životě jeho dávných obyvatel. Nejen pečlivě naplánované ulice a nádvoří, ale hlavně síť potrubí v ulicích ukazuje, že jeho obyvatelé měli vodovod a kanalizaci, což vše svědčí o vyspělé kultuře. Podmořští archeologové pod nánosy odkryli náboženské stavby a pohřebiště. Dále objevili patnáct domů, z nichž každý má nejméně dvanáct místností a velkou halu. Předpokládají proto, že ve městě musela žít privilegovaná vrstva.  

Na základě nálezů keramických střepů tým anglických a řeckých archeologů a mořských geologů datoval město do doby 2 800 až 1 200 př. n. l. „Není pochyb o tom, že se jedná o nejstarší potopené město na světě," řekl Henderson. „… nacházejí se zde pozůstatky z let dávno před slavnými dny klasického Řecka. Na světě existují starší potopená místa, ale žádné z nich nelze považovat za ‚plánované‘ město, proto je tento nález tak jedinečný.“

Pavlopetri pod vodou ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Zkáza Pavlopetri

O tom, proč se město Pavlopetri ocitlo na dně moře existují jen teorie. Jak se badatelé domnívají, nejspíš v oblasti došlo k několika zemětřesením a zvedla se hladina moře. V úvahu přichází i pokles půdy nebo tsunami. Vědci doufají, že za pomocí moderních technologií získají další informace nejen o městě samém, ale i o životě jeho obyvatel a době. Možná odhalí i dosud skrytá tajemství.

Zdroje: www.secret-greece.com, www.theguardian.com, www.pavlopetri.org