Pečetě byly používané jako prostředek ověřování, identifikace a komunikace. Jejich počátek je spjat s Mezopotámií, jejíž tamní kultura měla vyspělé písmo i právo. Úřední matrice se také hojně využívala již za první dynastie egyptské Staré říše.

Ve starověku se pečeť objevovala nejen na listinách, ale také na nádobách. V Asýrii a Babylonii ji vlastnilo veškeré obyvatelstvo, kromě otroků. Sloužila i jako posvátný amulet. Za pronikání razítek do barbarských států raného středověku můžeme poděkovat Římu. V českých zemích je začal v 11. století používat druhý pražský arcibiskup sv. Vojtěch.

Pečetní matrice svatého Jiří Villers-Cotterêts

Ve středověku měla pečeť trojí funkci. Chránila obsah uzavřeného předmětu, ověřovala pravost písemností a sloužila jako doklad osoby, která se s ní prokázala. Proto ji používali pouze lidé gramotní, jež uměli číst, psát a působili v důležité funkci.

Jedním z takových majitelů byl také převor kláštera Saint George ve Villers-Les-Moines, jehož matrice se našla díky archeologickým vykopávkám na královském zámku Villers-Cotterêts v severní Francii. Je bronzová a zobrazuje svatého Jiří zabíjejícího draka.

Rezidence byla postavena v roce 1528 na nařízení francouzského krále Františka I., jež právě na tomto místě podepsal slavný dekret Ordonnance de Villers-Cotterêts, který se řadí mezi nejstarší francouzské zákony. Ten nařizoval nahrazení latiny francouzštinou. Dá se předpokládat, že převor, jehož pečetidlo bylo objeveno uprostřed uhelného odpadu, se na přípravě ustanovení také podílel.

Vzácná pečeť

Matrice je kruhová a má proraženou dírku na zadní straně, díky čemuž se mohla nosit kolem krku nebo se přivázat na opasek. Na líci je vyryt rytíř v brnění. Ten sedí na vzpínajícím se oři, pod nímž leží drak. Na krajích je nápis „Ip Pri/ Eur/ Devillers/ Les / Oine".

Zdroj: Youtube

Nález je vzácný především tím, že po smrti jejího majitele byly tyto „středověké občanky" obvykle zničeny nebo pohřbeny s ním. Archeologové předpokládají, že převor mohl pečetidlo ztratit, když se ohříval u krbu. Sloužící jej pak během úklidu neúmyslně vyhodili i s popelem.

Zdroj:

www.arkeonews.net, www.digilib.phil.muni.cz, www.lovecpokladu.cz, www.imprintseals.org