Cílem průkopnického projektu na Kole, zahájeného v roce 1970, bylo proniknout co nejhlouběji do zemské kůry a získat cenné poznatky o jejím složení a struktuře. Zatímco superhluboký vrt Kola zůstává nejhlubším člověkem vytvořeným otvorem na Zemi, jeho zapečetění zajišťuje ochranu a uchování cenných vědeckých poznatků. Struktura nad vrtem utrpěla částečnou destrukci nebo byla odstraněna, což zdůraznilo potřebu zabezpečit zapečetěné místo.

Překvapivé objevy byly učiněné již předtím

Vrtání, které probíhalo několik let pomocí specializovaných vrtných souprav, stanovilo řadu rekordů a přineslo zajímavé objevy. Jedním z nečekaných zjištění byla absence čedičových vrstev v předpokládaných hloubkách. Před zahájením projektu vědci na základě analýzy seismických vln očekávali přítomnost čediče, místo toho však narazili na více žul, než se předpokládalo. Vedlo to k významnému posunu v chápání složení zemské kůry, protože to naznačovalo, že seismická diskontinuita byla způsobená spíše metamorfózou granitu než čediče.

Co bylo ve vrtu objeveno, objasňuje i toto video:

Zdroj: Youtube

Záhadné zkameněliny

Kolský superhluboký vrt, vědecký projekt Sovětského svazu, byl uzavřený z několika důvodů. Jedním z hlavních faktorů byl nález záhadné zkameněliny. Podrobnosti o této zkamenělině zůstávají skoupé na slovo, ale její význam vedl k rozhodnutí vrt trvale zapečetit, aby se artefakt zachoval pro další studium a zabránilo se případné kontaminaci nebo poškození.

Kromě toho vrtný proces dosáhl zamýšleného cíle - ponořit se co nejhlouběji do zemské kůry a získat cenné poznatky o jejím složení a struktuře. Projekt již zaznamenal řadu rekordů a přinesl zajímavé objevy, které zpochybnily dosavadní vědecké teorie. Poskytl cenné údaje o zemské kůře, geologických strukturách a přítomnosti vody v nečekaných hloubkách.

Proč kopat tak hluboko do země?

Doktor Ulrich Harms, odborník na tento vrt, vidí důvod zapečetění vrtu následovně: „Vrt bude zapečetěný, abychom se zabývali klíčovými vědeckými otázkami, které by mohly přinést odpovědi na některé z největších vědeckých záhad naší planety.“ Harms je ředitelem Německého vědeckého konsorcia pro sondování Země při Německém výzkumném centru pro geovědy v Postupimi v Německu. Navštívil vrt Kola, procházel úložiště vzorků jader a dokonce se dotkl dnes již nefunkční hlavice vrtu.

Vrt navíc v rozporu s dřívějšími vědeckými modely odhalil přítomnost vody v hloubkách od tří do šesti kilometrů. Tento objev zpochybnil dosavadní teorie a naznačil, že hluboké žuly mohou pukat a zadržovat vodu ve větších hloubkách, než se dosud předpokládalo.

Zhruba šest kilometrů pod povrchem byly rovněž objevené mikroskopické fosilie planktonu, které poskytly cenné poznatky o minulých geologických obdobích. Přítomnost těchto zkamenělin v takové hloubce slouží jako svědectví o složité historii a vývoji Země.

Začátek nebo naopak konec průzkumů?

V důsledku toho byl vrt nyní uzavřený, což znamená konec průkopnického vědeckého úsilí. Přestože superhluboký vrt Kola zůstává nejhlubším člověkem vytvořeným otvorem na Zemi, jeho význam přesahuje jeho hloubkové rekordy. Projekt poskytl cenné údaje o zemské kůře, geologických strukturách a dokonce zpochybnil stávající vědecké teorie.

Místo vrtu dodnes přitahuje zvědavé turisty, kteří mohou pozorovat pozůstatky tohoto pozoruhodného projektu. Stavba nad vrtem však utrpěla částečnou destrukci nebo byla odstraněná, což ještě více zdůrazňuje potřebu chránit zapečetěné místo a jeho cenné vědecké poznatky.

Zapečetění superhlubokého vrtu Kola znamená konec mimořádného vědeckého průzkumu hlubin zemské kůry. Zatímco k jeho uzavření vedl objev záhadné zkameněliny, odkaz projektu spočívá v bohatství získaných poznatků o složení Země a geologických procesech. Vrt je svědectvím lidské zvědavosti a naší neustálé snahy odhalit tajemství ukrytá pod zemským povrchem.

Zdroje: science.howstuffworks.com, cs.wikipedia.org/wiki/Kolsky_superhluboky_vrt, healthnfits.com, science.howstuffworks.com