Hrůzné Pekelníkovy lodě

Pekelníkovy lodě ničily plavidla nepřátel a dokázaly zabít většinu posádky. Tato zbraň byla poprvé použita v bitvě u Antverp v roce 1585 a rychle se stala obávanou válečnou zbraní.

Vývoj těchto zbraní byl reakcí na stále rostoucí námořní války. S tím vyvstala také potřeba účinnějších zbraní k ničení nepřátelských lodí. Myšlenkou Pekelníkovy lodě pak bylo vytvořit snadno ovladatelnou zbraň, schopnou masivní destrukce.

První takovou zbraň sestrojil v Antverpách nizozemský inženýr Federigo Giambelli. Šlo o dřevěnou loď naplněnou střelným prachem, sírou a dalšími hořlavými materiály. Celá loď byla pokryta dehtem a zapálena. Záměrem bylo, aby hořící loď plula směrem k nepřátelským lodím a při nárazu explodovala, čímž způsobila obrovské škody a smrt.

Poprvé byla Pekelníkova loď použita během bitvy u Antverp, kde ji nizozemští povstalci použili k útoku na španělskou flotilu. Španělé byli zaskočeni a výbuch způsobil chaos a zkázu mezi jejich loděmi. Úspěch této strašlivé zbraně vedl k jejímu přijetí dalšími námořnictvy, včetně anglického, francouzského a španělského.

Zkáza tisíců životů

Postupem času se však Pekelníkova loď stala sofistikovanější a smrtonosnější. Bylo možné ji používat také v mělkých vodách. Exploze způsobené touto zbraní zvyšovaly potenciál její ničivosti. Pekleníkovy lodě byly nejsilnějšími a nejničivějšími zbraněmi, které se používaly v námořních bitvách 16. století. Dokázaly zmařit tisíce lidských životů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jejich používání mělo obrovský vliv na charakter námořních válek tehdejší doby. Pekelníkovy lodě budily respekt i psychický nátlak na nepřítele. Pouhá hrozba útoku často stačila k tomu, aby nepřítel ustoupil nebo se vzdal, a to i bez nasazení zbraně.

Použití Pekelníkových lodí však nebylo bez rizika. Lodě používané tímto způsobem byly v podstatě plovoucí bomby. Existovalo značné riziko, že zbraň předčasně exploduje nebo ji nepřítel zapálí dříve, než zaútočí.

Pekelníkovy lodě byly zbraní hromadného ničení ze 16. století, které zcela změnily způsob vedení námořních bitev. Šlo o mocné a smrtící zbraně. Přes všechna rizika tvoří tato zbraň důležitou kapitolu v dějinách námořního válčení a je svědectvím o vynalézavosti a kreativitě vojenských inženýrů.

www.amusingplanet.com, zpravy.tiscali.cz, www.warhistoryonline.com