Už jeho příjezd k francouzskému dvoru se vymykal všem zvyklostem. Petr I., který byl vyšší než většina mužů té doby, vypadal vedle malého, tehdy teprve sedmiletého Ludvíka XV. jako obr. Oba vládci stojící vedle sebe působili komicky. Místo zdvořilého pozdravu popadl car malého krále do náruče a pochoval si ho. Polibky na tvář také nešetřil. I přes své nezdvořilé chování působil Petr I. vznešeně a všichni šlechtici včetně krále byli zvědaví, jak se tento vlivný panovník projeví.

Ač měl být Petr I. původně ubytován v přepychových komnatách Louvru, na své přání se ocitl v méně honosném sídle poblíž pevnosti Bastila. Na starosti ho po celou dobu jeho návštěvy měl šlechtic, pan de Liboy, který se nestačil divit, co car a jeho svěřenci vyváděli. Postěžoval si, že se chovali barbarsky a užívali si vše, co mohli, neboť veškeré náklady šly na účet Francie.

Car projevil zájem o vědu a techniku a několikrát v Paříži navštívil observatoř i botanickou zahradu. Lépe se cítil mezi vojenskými uniformami než mezi honosnými róbami ve vážené společnosti. Na návštěvě Invalidovny se ke všem vysloužilým vojákům choval jako ke svým přátelům.

Carův velký zájem vzbudila tajná manželka zesnulého krále Ludvíka XIV., patronka ústavu šlechtičen madame de Maintenon. Dokonce se ubytoval v jejích bývalých komnatách ve Versailles. Rovnou zde zorganizoval bujarý večírek. Do honosných pokojů si nechal přivést prostitutky. V celém palácovém komplexu zůstal po několika dnech příšerný nepořádek. Doprovod Petra I. si navíc bez jakéhokoliv svolení sbalil domů vzácné drapérie.

I když by se zprvu mohlo zdát, že posluhování ruskému carovi a tolerování jeho nevhodného chování mělo za účel uzavření pevné spojenecké dohody s Ruskem, nebylo tomu tak. Francouzský král totiž nechtěl porušit křehké spojenectví s Anglií, které mu zaručovalo mír, a tak s carem podepsal jen bezvýznamnou spojeneckou dohodu, která jeho zemi k ničemu nezavazovala. Po měsíci a půl ruský car Francii konečně opouští. Jeho doprovod si s sebou tajně odváží zcizené drapérie. Petr I. je nadšený z mnoha netradičních suvenýrů, které si v Paříži koupil. Velmi ho zaujalo lékařské vybavení, a tak si domů veze chirurgickou pilku a porodnické kleště. Kromě hmotných věcí ho návštěva Versailles obohatila i duševně. Francouzská kultura ho inspirovala při dalším rozvoji jeho země.