Nehorázné trapasy ruského cara ve Versailles: Tohle civilizovaný svět nečekal

Nataša Slánská | 26. 9. 2021

Petr Veliký poutal pozornost už svým zjevem. Měřil něco přes dva metry, navzdory ruské tradici si holil vousy a nosil ležérní krátké kabátce západního stylu. Stejně svérázné bylo i jeho vystupování. Když roku 1717 zavítal do Francie a vyzdvihl Ludvíka XV. do náruče, aby ho zulíbal, králův regent Filip II. Orleánský jen tiše hvízdl. To nám sem zase přijela návštěva...

Jistě, Ludvíkovi XV. v té době bylo teprve sedm let a v ruském panovníkovi vzbudil otcovské city. Etiketa však kázala všem dvořanům i hostům chovat se k malému králi se stejnou úctou, jako by byl dospělý. Petr to moc nechápal, ačkoli se západním mravům celý život poctivě učil. Postupně si plnil velký sen - učinit z Ruska velmoc rovnou moderním evropským státům. Za inspirací neváhal cestovat osobně.

Francie cara okouzlila

V Nizozemí na něm nikdo ani nepoznal, že je ruským carem. Nechal se najmout v docích jako lodní tesař a pilně se učil řemeslu. Veškeré know-how, které hodlal představit v Rusku, si nejprve vlastnoručně vyzkoušel. Včetně lékařských pitev.

Jeho návštěva Francie však byla oficiální. Petra zajímal zejména zámek Versailles a jeho úchvatné zahrady. Něco takového si představoval i v Petrohradě, toho času nové ruské metropoli, kterou nechal postavit doslova uprostřed močálů na řece Něvě u Finského zálivu.

Zdroj: Youtube

Versailles bylo však po úmrtí krále Slunce Ludvíka XIV. místem pustým a smutným. Dvořané se odtud už odstěhovali a chvíli to vypadalo, že celé sídlo bude ponecháno na pospas zubu času. Filip II. Orleánský nicméně dovolil Petrovi, aby se tu se svou družinou ubytoval. Vyhradil mu komnaty po tajné Ludvíkově manželce Madame de Maintenon, která tou dobou dožívala v klášteře v Saint-Cyr.

Otřesné hygienické podmínky ve Versailles: Marie Antoinetta byla zděšená
Magazín

Otřesné hygienické podmínky ve Versailles: Marie Antoinetta byla zděšená

Nekonvenční audience

Petr vzápětí prostory téměř pietní pošpinil bujarými hostinami a pitkami, ke kterým přizval lehké ženy. Bývalý komorník královy manželky byl jeho chováním, slušně řečeno, velmi pohoršen. K jeho hrůze ruský car navíc vyjádřil zájem se s ctihodnou vdovou osobně setkat. Aniž by čekal na sjednání audience, rozjel se do Saint-Cyr a rozhrnul závěs postele, na které Madame de Maintenon trávila své poslední roky.


Přijala ho vlídně. "Jakou nemocí trpíte?" zeptal se jí Petr. "Starým věkem," odvětila 81letá dáma a návštěvníkovi rovněž položila otázku: "Co vás ke mně přivedlo?" "Chtěl jsem vidět všechno, co ve Francii stojí za vidění," odpověděl car a staré dámě tím zřejmě zalichotil; odpustila mu, že ji tak neurvale "přepadl".

Francouzští hostitelé si oddychli, když Petr Veliký po měsíci a půl zase odjel. Při úklidu šíleného nepořádku, který zanechal v komnatách, je však čekalo ještě jedno nemilé zjištění. Ukázalo se, že si car z paláce odvezl vzácné drapérie, aniž se někoho dovolil. Ruský panovník i přes veškerou osvícenost měl zkrátka v etiketě stále co dohánět...

Je nám líto, ale vložené video již není dostupné.
Je nám líto, ale vložené video již není dostupné.
Tagy Francie Françoise d'Aubigné Ludvík XIV. Ludvík XV. Nizozemsko Petrohrad Rusko Slunce Versailles Vojtěch Filip