Využití rentgenové technologie při restaurování a analýze uměleckých děl se stalo neocenitelným nástrojem pro odhalování skrytých tajemství a uchování uměleckého dědictví. Umožňuje odborníkům získat komplexní představu o kompozici uměleckého díla, jeho vývoji a záměrech umělce a zároveň zajistit jeho dlouhodobé uchování.

S využitím nejmodernější technologie odhalilo rentgenové zkoumání pod vrstvami Picassovy Skrčené žebračky skryté umělecké dílo, které vrhá světlo na tvůrčí proces a vývoj tohoto slavného mistrovského díla.

Jak bylo odhaleno skryté umělecké dílo

První tajemství obrazu objevili konzervátoři již v roce 1992, kdy si povšimli, že povrchová struktura některých částí malby neodpovídá tahům štětce postavy. "Skrz krakeláže také vykukuje nesouvislá barva, která vždy naznačuje buď změnu kompozice, nebo znovu použité plátno," říká vedoucí konzervátorka Sandra Webster-Cooková.

V roce 2018 se renomovaný tým odborníků snažil proniknout hlouběji do Picassova tvůrčího génia. Pro důkladnou analýzu byl vybrán obraz v originálně nazvaný "La Miséreuse accroupie" (Přikrčená žebračka), namalovaný v umělcově modrém období v roce 1902. Pomocí pokročilé rentgenové zobrazovací techniky vědci objevili skryté umělecké dílo ukryté pod viditelnými vrstvami. Tímto utajeným dílem byla skvostná krajina.

"Právě zde nám technologie umožňuje proniknout do mysli umělce, takže můžeme skutečně pochopit Picassův tvůrčí proces a to, jak vlastně začal vytvářet toto umělecké dílo," uvedl vědec Marc Walton.

Skrytá krajina odhalena. Je Picassovým dílem?

Rentgenové zkoumání odhalilo pod povrchem slavného obrazu jinou kompozici. Objevila se krajinná scéna, o níž však s jistotou stále přesně nevíme, kdo je jejím autorem.

Nejprve si odborníci mysleli, že jde o dílo umělce Joaquína Torrese-Garcíi. Pak se ukázalo, že obraz zobrazuje skutečné místo v Barceloně, park Laberint d'Horta. Někteří se dokonce domnívali, že autorem je sám Picasso. Picasso totiž jeden podobný obraz již dříve namaloval, proto si někteří historici myslí, že by obě díly mohla mít souvislost. "Je to něco, co je náboženské, ale on se to pak rozhodl přemalovat, protože nechtěl, aby tato konotace byla na tomto konkrétním obraze," ptá se řečnicky Walton. Picasso totiž svá plátna často přemalovával…

Odhalení skrytého díla poskytuje cenné informace o Picassově uměleckém procesu a vývoji jeho myšlenek. Ukazuje umělcův sklon přepracovávat své výtvory, experimentovat s různými kompozicemi a náměty, než dospěl k finálnímu vyjádření. Toto odhalení poukazuje na Picassovu ochotu posouvat hranice a zpochybňovat konvenční představy o umění.

Co říkají odborníci?

Doktorka Claudia Cherubini, historička umění specializující se na Picassova díla, se zamýšlí nad tímto pozoruhodným objevem: "Rentgenové zkoumání odhaluje Picassův dynamický a iterativní přístup k jeho umění. Umožňuje nám být svědky jeho tvůrčí cesty a získat hlubší porozumění jeho uměleckému procesu, odhalit vrstvy významů a symboliky v jeho díle."

Na video o tomto překvapivém objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vznikl zajímavý průsečík času a umění

Umělecké dílo skryté pod obrazem Skrčené žebračky je svědectvím o souhře času a umění a ukazuje vrstvy historie obsažené v jediném obraze. Nyní odhalená krajina představuje pohled na Picassovo umělecké bádání a vývoj jeho vize. Dodává nový rozměr našemu chápání slavného umělce a jeho mistrovských děl. V současné době visí v Art Gallery of Ontario v Kanadě.

Zdroje: www.theguardian.com,  www.dailymail.co.uk, www.wikiart.org