Piktové obývali severní Skotsko v době, kdy se Římané pokoušeli Skotska, tehdy Kaledonie, zmocnit. Piktové se však statečně bránili. Své území několikrát udrželi a útočníky odrazili.

Na dokument o Piktech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V jednu dobu dokonce měli největší království ve Skotsku doby temna. Kolem roku 900 n. l. však náhle z historie zmizeli a dodnes toho o nich víme jen velmi málo.

Piktská kultura byla pravděpodobně asimilována Galy, proto jsou dnes Piktové bráni za jednu odnož Keltů. Piktové ve zobecněném smyslu byli konfederací keltských kmenů, které obývaly severní a střední Skotsko od dob Římské říše až do 10. století. Původní země Piktů, Pictia nebo Pictavia (anglicky Pictland) se v průběhu 10. století stala královstvím Alba (dnešním Skotskem), a tak se ze samotných Piktů stali vlastě Skotové. Jejich jazykem byla piktština a každá její podoba je dnes velmi cenným nálezem.

Malovaní lidé

Archeologům se podařilo nalézt kámen pokrytý starobylými symboly, které vytvořili Piktové před zhruba 1 500 lety. Jedná se o skutečně převratný nález, protože dosud bylo nalezeno pouze asi 200 piktských kamenů. K nálezu došlo počátkem roku 2020, kdy archeologové zkoumali oblast v rámci projektu Comparative Kingship. Objev učinil tým z Aberdeenské univerzity během průzkumných prací v Aberlemnu, kde byly již dříve nalezeny významné piktské nálezy.

Asi 1,7 metru dlouhý kámen byl nalezen při geofyzikálním průzkumu v malé vesnici Aberlemno, které má piktské kořeny. Archeologický tým si náhle všiml podivných anomálií, které naznačovaly, že pod trávou, by se mohly nacházet pozůstatky osady. Nalezli tak kámen plný symbolů, který znázorňoval mnoho tvarů. Vykopali pak jámu, v níž skutečně objevili kámen s mnoha vytesanými symboly.

Piktské artefakty bývaly často vykopány náhodně, zemědělci při orbě polí nebo při stavbě silnice. Tento objekt však byl odhalen cíleně, proto poskytl mnohem více důkazů o tom, jak tento zapomenutý národ žil. Co je napsáno na kameni, zatím nevíme, ale zřejmě se jedná o piktská jména, jež byla do kamene vyryta kolem pátého nebo šestého století našeho letopočtu.

Kámen skrytý pod travou

Ukázalo se, že se jedná o abstraktní piktské symboly, mezi nimiž lze identifikovat trojitý ovál, hřeben a zrcadlo a půlměsíc a dvojité disky. Protože se několik vytesaných symbolů překrývá, byly zřejmě vytesány v různých obdobích.

Celý archeologický tým se nemohl dočkat, až kámen vykope. Nebylo totiž možné ho jednoduše vyjmout, protože rok 2020 byl ve znamení pandemie covid-19, proto bylo nutné další výzkum odložit.

Až nyní, během února a března 2022 archeologové vykopali části osady, dokud se jim nepovedlo kámen odstranit. Lokalita se nachází v blízkosti předpokládaného místa bitvy u Dun Nechtain, neboli u Nechtansmere. Odehrála se v roce 685 n. l. a Piktové zde porazili armádu northumbrijských Anglů.

Kámen z 5. nebo 6. století je v tuto chvíli uschován v konzervační laboratoři Graciely Ainsworthové v Edinburghu, a čeká na podrobnější analýzu Třeba se nám podaří získat o Piktech více informací.

Zdroje:

www.bbc.com, www.thevintagenews.com