Pilát Pontský: Co se stalo s mužem odpovědným za ukřižování Ježíše? Dějiny nejsou spravedlivé!

Natálie Borůvková | 17. 3. 2023

Byl rytířem římské jezdecké třídy a příslušníkem samnitského rodu Pontiů v Itálii. Pilát Pontský: Co se stalo s mužem odpovědným za ukřižování Ježíše? Dějiny nejsou spravedlivé!

Pilát Pontský

O raném životě Piláta Pontského víme jen málo. Pilát se proslavil až díky jmenování do úřadu. V roce 26 n. l. se stal pátým místodržitelem římské provincie Judea. Svůj post získal díky vazbám na Seiana, mimořádně vlivného muže působícího za vlády druhého římského císaře Tiberia.

Své vlády v Judeji se Pilát ujal poté, co došlo k sesazení krále Heroda Archelaose, a Řím začal v regionu vládnout přímo. Byla to doba plná nepokojů. Důvodem byl židovský lid, jeden z mála národů poddaných Římu, jež věřil pouze v jednoho boha.

Mnoho židovských skupin v době Pilátova místodržitelství následovalo některého z vyhlášených mesiášů, kteří v prvním století našeho letopočtu kázali po celé provincii. Jedním z nich byl i Ježíš

Pilát Pontský vládl římské Judeji přibližně deset let, od roku 26 n. l. do roku 36 n. l.. Během této doby došlo k ukřižování Ježíše obviněného z kacířství. Pilát byl vůči židovským vůdcům v provincii hluboce nepřátelský.

Jejich hněv pak podněcoval vydáváním mincí se symboly pohanských bohů a vyvěšováním ikon císaře Tiberia v Jeruzalémě a dalších městech po celé provincii, což židovský lid považoval za modloslužebné jednání.

Muž zodpovědný za smrt Ježíše

Kolem roku 36 n. l. začala skupina Samařanů ze Samaří, stoupenců dalšího z tamních mesiášů, provádět na hoře Gerizim vykopávky s cílem najít bohatství a artefakty spojené s hebrejským prorokem Mojžíšem. Pilát Pontský nařídil několika svým legionářům, aby se vydali na stejné místo a Samařany zmasakrovali.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Po tomto incidentu odvolal císař Tiberius Piláta do Věčného města, aby se zodpovídal ze svého chování ve funkci místodržitele. Do Říma se vrátil roku 37 n. l., za vlády císaře Caliguly.

Z historických záznamů není známo, co přesně se s Pilátem po jeho návratu do Říma stalo. Předpokládá se však, že krátce po návratu spáchal sebevraždu.

Existuje však i teorie, že císař Caligula udělil Pilátovi milost a ten odešel na venkov, kde v klidu a o samotě dožil.

Tepelný stín, nejhorší vědecký experiment dějin. Video ukazuje, co může potkat živou bytost
Magazín

Tepelný stín, nejhorší vědecký experiment dějin. Video ukazuje, co může potkat živou bytost

Pilát Pontský byl neochotným místodržícím, jenž z důvodu smíru s představiteli jeruzalémského chrámu souhlasil s ukřižováním Ježíše. Díky tomu je některými církvemi považován za světce. 

Mnich objevil v Anglii kostru téměř třímetrového muže. Může patřit králi Artušovi, tvrdí vědci
Magazín

Mnich objevil v Anglii kostru téměř třímetrového muže. Může patřit králi Artušovi, tvrdí vědci

Jiní na něj však pohlížejí jako na násilnického místodržícího, který se odsouzením Ježíše na smrt stal jedním z největších padouchů římských dějin.

www.biography.com, historyofyesterday.com, en.wikipedia.org

Tagy Itálie Jeruzalém Judsko Pilát Pontský Řím vláda