V některých kulturách a civilizacích byly náušnice známé jako rozlišovací znaky lidí. Staří Římané odlišovali své núbijské otroky od svobodného obyvatelstva tím, že jim dávali náušnice. Náušnice a další šperky nosili z různých důvodů také piráti. Ti si oblíbili zejména prsteny s lebkou, které byly zároveň znamením vzpoury proti nespravedlivým zákonům. Svobodomyslní piráti nesnesli vysoké peněžité pokuty a vězení, a prsten jasně ukazoval jejich postoj.

Stejně tak pirátské náušnice byly mocnými symboly, které vyjadřovaly hlubší významy a nesly hlubší poselství než pouhé artefakty na oblékání, podobně jako páska přes oko. A navíc u té ani není doloženo, že ji piráti skutečně tak hojně využívali. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podívejme na něj, na piráta!

Takže zatímco páska přes oko je zřejmě více dílem obrazotvornosti spisovatelů (ostatně podobně jako vlajka s lebkou a zkříženými hnáty), náušnice skutečně k pirátům patří, stejně jako k mořeplavcům a námořníkům obecně. Náušnice zajistila jejich majiteli to, že kdyby se ocitl v nesnázích, mohl náušnici, jež měla většinou svou cenu, dobře prodat, aby si mohl alespoň zajistit rakev a důstojný pohřeb.

Nejrůznější protézy, ať už hák namísto ruky anebo dřevěná noha, byly spíše symboly rozsudku smrti. Když byl totiž pirát nějak více zraněn, podmínky na lodi neumožňovaly zranění vyléčit a amputace byla často jedinou cestou, jak si zachránit život.

Ale vraťme se zpět k náušnicím.

Ačkoliv se knihy, filmy a obecně záliba v pirátech volně přizpůsobily podle představ autora, pravdou je, že piráti naháněli strach a budili respekt.

Náušnice – symbol respektu a bohatství

Náušnice ale sdělovala mnohem více. Jednak symbolizovaly jistou formu bohatství nebo majetku, ukazovaly, že jejich majitel nesouhlasí s nespravedlivými zákony, je zřejmě dobrodruh nebo světoběžník. Zároveň náušnice také piráti nosili z pověrčivých a náboženských důvodů, jako již zmíněná pojistka pro zajištění pohřbu, ale i bezpečnosti.

Obecně byly zlato, diamanty a další luxusní kameny vždy spojovány s bohatstvím. I zlatá náušnice byla projevem finančního blahobytu a zřejmě i ukořistěného majetku. Majitel s ní zároveň získával i na vážnosti.

Většina pirátů nosila dlouhé a velké náušnice z pověrčivých a náboženských důvodů hluboce zakořeněných ve víře, že jim šperk pomůže získat boží ochranu. Věřili, že je náušnice chrání před ztrátou sluchu. Zajímavé je, že i puzety pirátských náušnic plnily velmi důležitou roli, když byli piráti na moři. Sloužily k zavěšení vosku, kterým si piráti zacpávali uši při střelbě z kanónů během bojů s nepřátelskými loděmi, takž chránily jejich sluch. Náušnice také pirátům dle jejich víry zlepšovaly zrak díky drahým kovům, z nichž byly náušnice vyrobeny. Náušnice v pirátské víře také zabraňovala mořské nemoci. Zlato považovali piráti za talisman, který zachrání před utonutím na moři a je zárukou, že se námořníci bezpečně vrátí zpět na pevninu.

Náušnice byla pro piráta také připomínkou cest a výprav na širé moře a do nových zemí. Pirát, který přeplul rovník, byl běžně obdarován stříbrnou náušnicí, která sloužila jako připomínka, že úspěšně zdolali zrádné vody jižního cípu Jižní Ameriky.

Na závěr tedy shrňme, že piráti žili a umírali pro peníze. Jejich krédo, víra a celý jejich život a každodenní činnosti byly poháněny touhou po majetku a ochranou toho, co měli, před zloději, jako byli oni. Šperky byly dokonalým řešením, protože ve srovnání s kabelkou, kterou nosíte, nebo trezorem, který máte doma nebo s ním cestujete, bylo pro člověka těžší ukrást to, co máte na sobě.

Zdroje:

zpravy.tiscali.cz

piratejewellery.com