Samozřejmě existují mnohé teorie. Nejčastější tvrzení, proč piráti nosili pásky přes oči, je právě ta, že v krvavé bitvě přišli o jedno oko. Jeví se to i jako poměrně logické a určitě existovalo mnoho pirátů, kteří nosili pásky přes zmrzačené oči. Poměrně novější, a dokonce i logičtější, hypotéza ale říká něco jiného.

Na dokument o některých z těchto hypotéz se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mnohé mýty o pirátech

Podle ní piráti používali pásku přes oko k ochraně svého zraku přizpůsobeného tmě. Bylo to pro případ, že by po obsazení paluby lodi potřebovali jít do podpalubí a pokračovat v boji. V letech 1700 až 1725 se po vodách Karibiku proháněly desítky pirátů. Jednalo se o poměrně bezprávné místo, kde se na širém moři pohybovalo mnoho obchodních lodí. A ty neměly žádnou úřední ochranu. Místo se tak stalo rájem stovek pirátů. Ale, světe, div se, nechodili po prknech, málokdy zakopávali poklady a nebyli to vždy zločinci. Život piráta byl ve skutečnosti často lepší než život většiny tehdejších obchodních námořníků a námořního personálu. Podobně to možná bylo i s jejich černou páskou. Neskrývala defekt, ale byla naopak promyšleným tahem.

Problém je přechod ze světla do tmy

Myšlenka, že piráti nosili pásky přes oči, aby si chránili zrak přizpůsobený tmě při boji v podpalubí, je zajímavá. Oko totiž skutečně funguje tak, že při přechodu z tmy na světlo reaguje poměrně rychle, ale ne naopak. I když se lidské oko se dokáže přizpůsobit při přechodu z podmínek slabého osvětlení nebo noci na denní světlo, trvá ve skutečnosti až 25 minut, než se oko zcela přizpůsobí obráceně, tedy z podmínek denního světla na nízkou hladinu světla připomínající noc.

Tyčinky a čípky

V oku existují dva typy světločivných buněk, čípky a tyčinky. Čípky jsou převládající světločivné buňky pro denní vidění, díky nimž vidíme barevně. Poměrně rychle se přizpůsobují měnícím se světelným podmínkám.

Čípky i tyčinky hrají roli v nočním i denním vidění, ale tyčinky jsou primárními světločivnými buňkami pro noční vidění. Tyčinky jsou schopny detekovat extrémně nízké množství světla, ale při vysoké úrovni osvětlení jsou méně účinné. Takže zatímco se čípky změně světelných podmínek rychle přizpůsobí, tyčinkám trvá přizpůsobení déle. I pirátům chvíli trvalo, než se jejich noční vidění plně aktivovalo. Důvodem může být i to, že člověk je primárně „konstruován“ jako denní tvor, takže jeho zrak musí být velmi vnímavý na denní úroveň osvětlení.

Bylo prokázáno, že je vědecky možné zachovat si noční vidění zakrytím nebo zavřením jednoho oka. Piloti to dokonce dělají, aby si zachovali noční vidění za letu.

Páska jako výhoda

Piráti byli na lodích nuceni často a velmi rychle měnit tmu a světlo, a to je zejména při boji mohlo stát život. Často se stávalo, že když přepadli loď, začali boj na palubě, ale pak se museli přemístit do podpalubí, kde boj pokračoval. Při přechodu do podpalubí by byl boj obtížnější, protože by chvíli trvalo, než by se jejich oči přizpůsobily tmě, aby piráti mohli vidět útočníky. A právě páska tento problém řešila. Pokud si během pobytu na palubě nasadili pásku přes oko přizpůsobené tmě, mohli k boji používat oko přizpůsobené dennímu světlu. A naopak. Právě páska jim tak tedy poskytla strašlivou výhodu nad protivníky, protože díky vidění v obou prostředích je mohli snadno překvapit.

Ač je teorie vědecky věrohodná, v historických záznamech o ní neexistuje ani zmínka a ani ji není možné potvrdit archeologicky.

Zdroje:

www.triviasharp.com, www.ancient-origins.net/ultimate-pirate, www.mentalfloss.com, www.childrensmuseum.orgh