Aby si tu ale člověk připadal jako v opravdovém ráji, musel by mít i rajský charakter. Námořníci ošlehaní větrem, zocelení pěstními souboji a prolití alkoholem měli do ztělesnění ctnosti daleko. Budování nové osady se neobešlo bez rvaček a vražd.

Na ostrově Pitcairn se vylodilo osm anglických vzbouřenců spolu se šesti muži a dvanácti ženami z Tahiti. Vzbouřenci John Adams a Ned Young měli snahu zachovat v komunitě křesťanské hodnoty. Z lodi přinesli Bibli a své druhy nabádali k životu v míru. Jejich úsilí se bohužel minulo účinkem: Angličané měli tendenci zotročovat Tahiťany a prali se o ženy, které byly těmi posledními, kdo mohl něco namítat. Musely být po vůli každému, kdo se jich zrovna zmocnil.

Zdroj: Youtube

Kousek pevniny krásný, ale z ruky

V roce 1838 se ostrov Pitcairn stal britskou kolonií, ale ruka britského zákona sem nedosáhla. Lidé tu žili podle vlastních pravidel a svět o nich téměř nevěděl. Spojení s ostrovem je ostatně problematické i v dnešní době - letiště zde kvůli malému prostoru nelze vybudovat, a tak se sem dostanete jen lodí. Existuje tu jediný obchod, který jednou za tři měsíce přiváží zboží z Nového Zélandu. Elektřinu vyrábějí generátory a internet sem byl díky satelitu zaveden až v roce 2006.

Do zvyklostí místní komunity svět nahlédl teprve počátkem nového milénia, když novozélandský soud řešil sérii zneužívání nezletilých dívek, ke kterému na ostrově docházelo už od 70. let minulého století. Jeho kořeny lze ale dohledat v mnohem hlubší minulosti. Jakmile se místní dívka ocitla na prahu dospívání, mohl ji kdokoli svést nebo znásilnit. V izolované společnosti čítající pouhé dvě stovky členů to bylo "normální".

Za mříže šel i starosta

V procesu z roku 2004 byli odsouzeni čtyři muži k několikaletým trestům odnětí svobody a další dva museli vykonat stovky hodin nucených prací. Mezi odsouzenými byl i starosta a jeho syn. Místní ženy se však viníků hlasitě zastávaly. Fyzický styk s muži byl pro ně prý od pubertálního věku běžný podobně jako "jídlo na stole".

"Bylo to tak, jak to bylo. Docházelo k tomu po dlouhé generace," uvedla 32letá Nadine Christian a zároveň vyjádřila obavu o budoucnost ostrova, kde v současné době žije méně než 50 obyvatel. "Když zavřete všechny naše muže do vězení, můžete taky rovnou celý ostrov zabalit a vyhodit."

51letá Carol Warren policii prozradila, že se jí jeden ze sousedů pokusil znásilnit, když jí bylo pouhých 10 let. Stěžovala si také na milostný vztah své třináctileté dcery se ženatým mužem, který ale dcera udržovala dobrovolně. "Nevěřím, že by si u nás muži brali dívky násilím. Na ostrově totiž nic neutajíte," vysvětlila.

Ostrovu poslední dobou hrozí vylidnění. Mladí lidé odcházejí studovat na Nový Zéland a už tam zůstávají. Nových přistěhovalců je poskrovnu, i když jim místní komunita nabízí pomoc se stavbou domu a další výhody. Na Pitcairn ztracený v modré pláni se nikomu nechce.

Zdroje: www.independent.co.uk, cs.wikipedia.org, www.idnes.cz