Dříve se mělo za to, že střídmá konzumace alkoholu může chránit před nemocemi, jako jsou srdeční choroby a cukrovka. Novější studie však tuto představu zpochybňují a zdůrazňují, že významnější roli pro zdraví hrají faktory životního stylu, jako je strava a pohyb.

Definice „umírněné“ konzumace alkoholu se celosvětově liší a je ovlivněna faktory, jako je pohlaví a zdravotní stav. Obecně se doporučuje, aby se ženy omezily na jeden alkoholický nápoj denně a muži na dva. Toto doporučení vychází z průměrných měr, kdy jeden nápoj obvykle představuje 355 mililitrů piva, tedy u nás tzv. malé pivo.

Výživové aspekty piva

Pivo je víc než jen alkoholický nápoj. Je zdrojem vitaminu B12, hořčíku, fosforu, selenu a dalších minerálních látek. Ty jsou však přítomny v relativně malém množství, nabízí asi 3-5 % denní doporučené dávky.

Pivo a zdraví srdce

Mírná konzumace piva je spojována s pozitivními účinky na regulaci cholesterolu. To zase může ovlivnit činnost srdce a potenciálně snížit riziko srdečních onemocnění. Jedná se o křehkou rovnováhu, kdy se přínosy projevují pouze v mezích umírněného pití.

Rizika rakoviny a alkohol

Velkou obavou v souvislosti s konzumací alkoholu, včetně piva, je jeho souvislost s různými druhy rakoviny. I mírné pití piva zvyšuje riziko rakoviny prsu a tlustého střeva. Riziko se stupňuje s konzumovaným množstvím.

Přehodnocení přínosů střídmého pití alkoholu

Pro každé pohlaví pak lze definovat různé pokyny umírněné konzumace tohoto zlatavého moku. Doporučení pro střídmé pití alkoholu se liší pro muže a ženy kvůli fyziologickým rozdílům ve zpracování alkoholu a tento rozdíl je zásadní pro stanovení bezpečné míry konzumace.

Navíc některé skupiny by se měly alkoholu vyhýbat úplně. Patří sem těhotné a kojící ženy, osoby se specifickým zdravotním stavem nebo užívající léky, které s alkoholem interagují, a osoby mladší než zákonem stanovený věk pro konzumaci alkoholu.

Rozhodování o konzumaci alkoholu zahrnuje zvážení jeho potenciálních přínosů oproti rizikům. Pokud člověk nepije, nedoporučuje se začít pít ze zdravotních důvodů. Pro ty, kteří pijí, je zásadní umírněnost.

Podívejte se, co se stane s naším tělem, když budeme pít pivo každý den:

Zdroj: Youtube

Vzhledem k různorodým účinkům alkoholu je důležité vyhledat individuální radu zdravotníků. Ti mohou poskytnout poradenství na základě individuálního zdravotního stavu a rizik. Jsou to totiž právě oni, kdo mohou najít a poskytnout onen vyvážený pohled. Obecně však platí, že ženy by měly denně vypít maximálně dvě třetinky piva, tedy dvě malá piva, a muži jeden litr piva, takže dva běžné půllitry.

Pivo sice může mít určité zdravotní přínosy, ty jsou však doprovázeny významnými riziky, zejména při pravidelné nebo nadměrné konzumaci. Klíčem k informovanému rozhodování o konzumaci piva je vyvážený přístup a odborné poradenství.

Zdroje: www.healthline.com, www.medicalnewstoday.com, studie - pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.webmd.com